Intensyviai ruošiamės mokslo metams

Pakeisti viso pastato langai, apšiltintos sienos ir stogas, atnaujinta elektros instaliacija, renovuoti tualetai, sporto ir aktų salės – tai pagrindiniai šių metų vasaros darbai, kurių suma siekia virš 2 mln. Eur.

Dėkojame Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus vystymo kompanijai, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui ir aktyviai tėvų bendruomenei, kurių dėka šis projektas taps realybe.

 

J. Basanavičiaus progimnazija organizavo STEAM ugdymo mokymus

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija kartu su 5 mokyklomis partnerėmis 2017 metais pradėjo vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą  projektą NR. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0054  „Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant  žaliąjį mokinių požiūrį“.

Skaityti daugiau

Prancūzų kalbos projektas “Nos espoirs” apdovanotas ETwinning ženkleliu

Progimnazijos 5-6 klasių mokiniai 2016-2017 m. Dalyvavo tarptautiniame projekte etwinning “Nos espoirs”. Lenkijos, Prancūzijos ir Lietuvos mokiniai projekto metu kūrė dainai “Mūsų viltys” žodžius, dalinosi gerąja patirtimi. Projekto galutinį rezultatą galima pamatyti youtube portale įvedus paieškoje žodžius “Nos espoirs”. Šis projektas tarptautinės etwinning komisijos buvo apdovanotas etwinning ženkleliu. O tai reiškia, jog mokykla turi teisę vadintis etwinning mokykla.  Skaityti daugiau

SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

Gerbiami tėveliai,

kviečiame  pasirašyti mokymosi sutartis  į 1- 8 klases.

2018 m. birželio 14 d. nuo 7.30 iki 18.00 val.   117 kab.

2018 m. birželio 15 d.   nuo 7.30 iki 18.00 val.   117 kab.

2018 m. birželio 18 – 29 d.  nuo 7.30 iki 16.00  val. mokyklos raštinėje (102 kab).

Tėvelius, kurie nurodytu laiku negali atvykti pasirašyti sutarčių, labai prašytume pranešti tel. 8 5 21 31288, 8684 52176

Mokymosi sutartis galėsite pasirašyti raštinės darbo metu 102 kab.

 

Preliminariai priimtųjų mokinių sąrašas skiltyje PRIĖMIMAS

Reikalingi dokumentai:

  1. Mokinio gimimo liudijimas ir jo kopija (arba pasas ir jo kopija, arba  tapatybės kortelė ir jos kopija);
  1. 2 dokumentų nuotraukos;
  2. mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie  mokymosi pasiekimus klasėje, kurią baigė;
  3. priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendacija (tik į 1-ą klasę);
  4. pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimas (tik į 5-tą klasę);
  5. vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a).

Informaciją apie progimnazijos uniformas rasite čia: http://basanaviciausprogimnazija.lt/progimnazija/atributika/

Mokiniai į 1-4 klases bus paskirstyti rugpjūčio 20 – 27 d.

Gedulo ir vilties dienai paminėti -vizitas į Tremtinių namus

Birželio 14 – Gedulo ir vilties diena. Prieš 77 metus šią dieną prasidėjo trėmimas į Sibirą. Tremiami buvo mokytojai, ūkininkai, politikai, visuomenės veikėjai ir taip naikinama Lietuvos krašto šviesuomenė. 6P klasės mokiniai šios dienos išvakarėse aplankė Tremtinių namus ir gyvai prisilietė prie šios istorijos…. Skaityti daugiau