MOKYKLOS VIZIJA

Tapti modernia, konkurencinga besimokančia mokykla, teikiančia kokybiškas švietimo paslaugas pagal pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies programą.

MOKYKLOS MISIJA

Užtikrinti atsakingos, savarankiškos asmenybės, turinčios vertybines nuostatas, ugdymą ir rengti mokinius sėkmingam tolesniam mokymuisi.