Psichologė

Eglė Čerkauskienė
egle.cerkauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt
mob. nr. +370 605 82283

 

Logopedė

Žaneta Cipkuvienė
zaneta.cipkuviene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Socialinė pedagogė

Jūratė Ablačinskaitė
jurate.ablacinskaite@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Rasa Paurienė
rasa.pauriene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Danguolė Bambalienė
danguole.bambalienė@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Violeta Ivanskaja
violeta.ivanskaja@basanaviciausprogimnazija.lt
violeta.ivanskaja@vvsb.lt

Darbo laikas: pirm., antr., ketv. – nuo 7.00 iki 16.15
treč. – nuo 7.00 iki 16.10
penkt. – nuo 7.00 iki 15.30

 

Bibliotekininkė

Kristina Šlekytė
kristina.slekyte@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Bibliotekininkė

Aistė Janušauskienė
aiste.janusauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Elektroninio dienyno TAMO administratorė

Irena Levanavičienė
irena.levanaviciene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Pareiginiai nuostatai:

Pasichologo

Socialinio pedagogo

Specialiojo pedagogo

Raštinės vedėjas/a

Bibliotekininkas

Bibliotekos vedėjas

Mokytojo padėjėjas

Logopedas