Psichologė (1-4 kl.)

Eglė Čerkauskienė
egle.cerkauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt
mob. nr. +370 605 82283

 

Psichologė (5-8 kl.)

Greta Bugelytė
greta.bugelyte@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Logopedė

Žaneta Cipkuvienė
zaneta.cipkuviene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Socialinė pedagogė

Jūratė Ablačinskaitė
jurate.ablacinskaite@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Rolanda Gužauskienė
rolanda.guzauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Žana Gužauskienė
zana.guzauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Dalia Matusevičienė
dalia.matuseviciene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Ieva Stoškienė
ieva.stoskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėjas

Vidas Vokietaitis
vidas.vokietaitis@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Solveiga Pliauškienė
solveiga.pliauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Dalia Ramanauskienė
dalia.ramanauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Alina Kalesnikienė
alina.kalesnykiene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Erika Kazdailevičiūtė
erika.kazdaileviciute@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Violeta Ivanskaja
violeta.ivanskaja@basanaviciausprogimnazija.lt
violeta.ivanskaja@vvsb.lt

 

Bibliotekininkė

Kristina Šlekytė
kristina.slekyte@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Bibliotekininkė

Aistė Janušauskienė
aiste.janusauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Elektroninio dienyno TAMO administratorė

Irena Levanavičienė
irena.levanaviciene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Pareiginiai nuostatai

Psichologas

Socialinis pedagogas

Specialusis pedagogas

Logopedas

Raštinės vedėjas

Bibliotekos vedėjas

Bibliotekininkas

Mokytojo padėjėjas