Logopedė

Žaneta Cipkuvienė
zaneta.cipkuviene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Socialinė pedagogė

Jūratė Ablačinskaitė
jurate.ablacinskaite@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Dalia Ramanauskienė
dalia.ramanauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Ieva Stoškienė
ieva.stoskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Solveiga Pliauškienė
solveiga.pliauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Erika Kazdailevičiūtė
erika.kazdaileviciute@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Julija Kotovienė
julija.kotoviene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Irena Širvienė
irena.sirviene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Erika Kazakova
erika.kazakova@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Mokytojo padėjėja

Oksana Lakoza
oksana.lakoza@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Violeta Ivanskaja
violeta.ivanskaja@basanaviciausprogimnazija.lt
violeta.ivanskaja@vvsb.lt

 

Bibliotekininkė

Kristina Šlekytė
kristina.slekyte@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Bibliotekininkė

Aistė Janušauskienė
aiste.janusauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Elektroninio dienyno TAMO administratorė

Svetlana Pakalnienė
svetlana.pakalniene@basanaviciausprogimnazija.lt

 

IT specialistas

Stasys Kasiliauskas
stasys@basanaviciausprogimnazija.lt

 

Pareiginiai nuostatai

Psichologas

Socialinis pedagogas

Specialusis pedagogas

Logopedas

Bibliotekos vedėjas

Bibliotekininkas

Mokytojo padėjėjas

 

Atnaujinta: 2024/02/01