Progimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Progimnazijos veiklos rūšys:

Veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Pradinis ugdymas, kodas 85.20;