Gerbiami progimnazijos bendruomenės nariai,

Mokyklos gerovė priklauso nuo visos bendruomenės geranoriškumo ir pastangų kurti mokytis motyvuojančią, jaukią, estetišką ugdymosi aplinką.

Kreipiamės į Jus prašydami Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijai skirti 1.2 procento pajamų mokesčio sumos. Mums labai reikia Jūsų paramos! Turime daug planų, kaip mokiniams suteikti platesnių edukacinių galimybių (organizuoti išvykas, pažintines keliones), užtikrinti saugumą, įrengti naujas modernias mokymosi erdves, skatinti mokinių sveikatinimą.

2 proc. lėšų panaudojimo mokėjimo registras už 2019 metus (.xlsx)

1,2 proc. lėšų panaudojimo mokėjimo registras už 2020 metus (.xlsx)

2020 m. sausio mėn. už 2 proc. buvo nupirkti kompiuteriai 28 (vnt.), kuriuos įrengėme 318 kabinete.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų indėlį prisidedant prie mūsų mokyklos gerovės kūrimo.

Kaip ir kur pateikti prašymą?

• iki š. m. gegužės 3 d. Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) galima teikti prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį (1,2 proc.). Tam tereikia užpildyti vieną populiariausių – FR0512(04) formą.

• Užpildyti popierinį prašymą (siunčiama paštu – Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento Deklaracijų tvarkymo skyriui ar įteikiama tiesiogiai mokesčių administratoriui – Ulonų g. 2, Vilnius, VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija). Siunčiant paštu voke gali būti tik vieno asmens prašymo forma ar teikiant tiesiogiai mokesčių administratoriui gali tik pats prašymą teikiantis asmuo.

• Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymus dėl paramos skyrimo bus galima teikti tik elektroniniu būdu. Todėl raginame bendruomenės narius, skiriančius progimnazijai dalį pajamų mokesčio paramai, tai daryti elektroniniu būdu jau dabar. Šis būdas saugus ir paprastas.

• Visą aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei parsisiuntimui skirtas VMI parengtas vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje,  kuri bus nuolat pildoma. Pasikonsultuoti su VMI specialistais galite paskambinę telefonu 1882/+370 5 260 5060.

Mums skirti paramą galite dviem būdais:

Pirmas būdas: FR0512 formos pildymas internete (jeigu naudojatės internetine bankininkyste).

FR0512 formos pildymas internete (jeigu naudojatės internetine bankininkyste).

Video instrukcija: Kaip skirti pajamų mokesčio dalį paramai e. būdu:

Prisijunkite prie savo internetinės bankininkystės prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildykite FR0512_4 formą. Prisijungimo duomenys čia.
Atidarykite ir užpildykite formą FR0512 (04) versiją. Visos instrukcijos išsamiai paaiškintos. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos duomenys pateikti žemiau.

Svarbu žinoti:
Jeigu pildote metinę pajamų deklaraciją, 1,2 % prašymą reikėtų atiduoti kartu su ja.
1,2 % paramos galite padalinti kelioms organizacijoms. Jas reikia nurodyti vienoje prašymo formoje.
Jeigu Jūsų prašymuose bus klaidų, VMI jums grąžins formą pataisyti ir iki šių metų liepos 1 dienos Jūs dar galėsite užpildyti patikslintą formą.

Prašome Jūsų užpildyti 1,2 proc. gyventojų mokesčio skyrimo formą (FR0512) iki gegužės 3 d.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos sąskaita, į kurią galima pervesti 

 1,2  proc. pajamų mokestį

Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija,

Mokyklos kodas 302523034

Buveinės adresas S. Konarskio g. 27, Vilnius LT – 03123
Banko pavadinimas AB SEB banko Vilniaus FPC
Banko kodas 70440
Banko sąskaitos numeris LT15 7044 0600 0795 2858

Antras būdas: popierinio prašymo (FR0512 formos) siuntimas paštu ar teikimas asmeniškai. (Siunčiant paštu voke gali būti tik vieno asmens prašymo forma ar teikiant tiesiogiai mokesčių administratoriui gali tik pats prašymą teikiantis asmuo).

Atsispausdinkite FR0512 formą.
Formoje didžiosiomis raidėmis įrašykite savo:
1 laukelis – asmens kodas;
2 laukelis – telefonas;
3V laukelis – vardas;
3P laukelis – pavardė;
4 laukelis – adresas;
5 laukelis – mokestinis laikotarpis (2020);
6S laukelis – pažymėkite „X“ ženklu;
Pažymėkite „X“ ženklu 7A laukelį;
E1 laukelis – pasirinkite skaičių – mokesčio dalis skiriama vienetui, turinčiam teisę gauti paramą;
E2 laukelis – gavėjo identifikacinis numeris (įstaigos kodas);
E3 – paramos gavėjo pavadinimas;
E4 laukelis – Mokesčio dalies dydis procentais ( iki 1,2 % );
E5 laukelis – nurodomas mokestinis laikotarpis (nuo vienerių iki penkerių metų). Laukelis turi būti užpildomas, jei pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieną šių metų prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2025 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta automatiškai nuo 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2021–2025 m. laikotarpio prašymų jums teikti nereikės.
Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę.

Jeigu iškilo klausimų, skambinkite mums į raštinę tel. (8 5)213 12 88 arba parašykite elektroniniu paštu rastine@basanaviciausprogimnazija.vilnius.lm.lt