Pirmokų teisės į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio  priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020  m. rugsėjo 1d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, pagal priešmokyklinio ugdymo  programą ar pagal pradinio ugdymo  programą pirmoje klasėje įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.

Kad pirmokui būtų skirti nemokami pietūs 2020-2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

Užpildytą prašymą – paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 (A) forma pridedama) galima pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklai.

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt

– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt Socialinės išmokos ir  pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams  skyrimas

užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt

– siųsti Socialinių išmokų skyriui, adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;

– Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545 (konsultuos, prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);

– pateikti Jono Basanavičiaus progimnazijos raštinei S. Konarskio g.27, LT -03123 Vilnius užpildytą prašymo  paraiškos originalą (kitą darbo dieną perduodama Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis).

 

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);

• Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto  savivaldybėje“;

• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma (.docx)

Atnaujinta: 2023/03/24