Žmogus, siekiantis rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi sugebėti tikslingai veikti ir prisitaikyti prie kintančių situacijų, atsižvelgdamas į rinkos poreikius bei asmeninės savirealizacijos tikslus. Jam būtinos karjeros kompetencijos, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais. Karjeros kompetencijas žmogus ugdosi visą gyvenimą: nuo pirmųjų savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimo žingsnių vaikystėje iki ištobulintinų profesinių gebėjimų ir karjeros kelio brandžiame amžiuje. Mokymosi bendrojo ugdymo įstaigoje laikotarpis yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai, kaupiamas žmogiškasis kapitalas. Ugdymas karjerai yra integrali bendrojo ugdymo dalis, kurios ugdomasis poveikis jaunuoliams yra reikšmingas visą gyvenimą: įgytas žinias, išsiugdytus gebėjimus bei gautą patirtį mokiniai pritaikys savo karjeros kelyje – tiek artimiausiuose, tiek tolimiausiuose etapuose.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, už ugdymą karjerai mokykloje atsakingi specialistai bei tėvai.

Pagrindiniai dokumentai:

  1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)
  2. Ugdymo karjerai PROGRAMA (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V – 72)

Pagrindiniai uždaviniai:

  • Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
  • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
  • Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
  • Organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
  • Padėti rasti ir efektyviai naudoti su karjera susijusią informaciją.
  • Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Renginiai, konferencijos, atvirų durų dienos.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#FFFFFF” expand_text=”Veiklos (rodyti daugiau)” collapse_text=”Rodyti mažiau” ]

VEIKLOS  UGDYMO KARJERAI[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” expand_text=”Naudinga informacija internete (rodyti daugiau)” collapse_text=”Rodyti mažiau” ]

Kaip padėti vaikams renkantis profesiją ( PDF knyga)

www.mukis.lt – informacija mokiniams: Mokinio knyga, filmukai ir nuotraukos apie profesijas, asmenybės testai ir kt.

www.studijos.lt – informacija būsimiems studentams: kur stoti?, aukštųjų mokyklų adresai, ankstesnių metų egzaminų užduotys; kursai dirbantiems.

www.stojimai.lt – diskusijos stojimų tema; ankstesnių metų stojimų rezultatų statistika; stojimo prašymo analizė.

www.lamabpo.lt – bendrojo priėmimo taisyklės; studijų programų sąrašai; prašymo blankas; stojamųjų egzaminų tvarkaraštis; aukštųjų mokyklų informacija (aktualijos stojantiesiems); priėmimo vykdymo datos.

www.aikos.smm.lt – išsami informacija mokiniams, stojantiesiems, tobulinantiems kvalifikaciją.

www.nec.lt arba www.egzaminai.lt – švietimo institucijos, Lietuvos aukštosios mokyklos, egzaminų užduotys.

www.euroguidance.lt – testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.

www.karjeroscentras.lt – įvairūs testai (pvz., „ar jūs pakankamai tolerantiškas“).

www.aikos.smm.lt – Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu.

www.euroguidance.lt – el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas 2007“ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” expand_text=”Iniciatyvos (rodyti daugiau)” collapse_text=”Rodyti mažiau” ]

Projektas būsiu_ kviečia Lietuvos mokinių ekonomikos konferenciją stebėti tiesiogiai savo mokyklose
https://busiu.eu/projektai/17104/tiesiogine-transliacija-swedbank-finansu-instituto-lietuvos-mokiniu-ekonomikos-konferencija

„Kaip ir kada pradėti planuoti karjerą?” lekt. psichologė Ugnė Juodytė
https://busiu.eu/e-pamokos/50/kaip-ir-kada-pradeti-planuoti-karjera-lekt-psichologe-ugne-juodyte

Ką „dirbsime“ po 20 metų? Tiesioginė transliacija
https://busiu.eu/e-pamokos/48/ka-dirbsime-po-20-metu-tiesiogine-transliacija

Ateities kompetencijos, kurias turime ugdyti dabar. Lekt. Ugnius Savickas
https://busiu.eu/e-pamokos/45/ateities-kompetencijos-kurias-turime-ugdyti-dabar-lekt-ugnius-savickas

Ką veikti pabaigus vidurinę?!
https://busiu.eu/e-pamokos/33/ka-veikti-pabaigus-vidurine-apsispresti-lietuvos-moksleiviams-padeda-zinomi-zmones

BE FIRSTY: Karjeros planavimas. Mitai ir ateities prognozės
https://busiu.eu/e-pamokos/28/be-firsty-vaizdo-paskaita-demesio-valdymas

BE FIRSTY vaizdo paskaita. Savanorystė
https://busiu.eu/e-pamokos/27/be-firsty-vaizdo-paskaita-savanoryste

BE FIRSTY vaizdo paskaita. Menas pamilti savo darbą
https://busiu.eu/e-pamokos/23/be-firsty-vaizdo-paskaita-menas-pamilti-savo-darba

BE FIRSTY vaizdo paskaita. Viskas, ką reikia žinoti rašant CV
https://busiu.eu/e-pamokos/24/tavo-cv-stand-up-comedy-ar-stand-out-story[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#ffffff” expand_text=”Kur stoti (rodyti daugiau)” collapse_text=”Rodyti mažiau” ]Vilniaus statybininkų rengimo centras kviečia mokytis pagal šias mokymo programas[/bg_collapse]

Atnaujinta: 2021/01/23