Dėl Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 1-8 klasių mokinių ugdymo proceso organizavimo nuo kovo 1 d.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktoriaus 2021-09-13 įsakymas Dėl hibridinio mokymo taikymo mokiniams, negalintiems mokytis kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu išskirtiniais atvejais

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokymo)si) nuotoliniu būdu organizavimo ir tvarkos aprašo pakeitimas (2021-08-31)

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu organizavimo tvarkos aprašo papildymas

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos nuotolinio darbo dienotvarkė, 1 priedas

Dėl Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu organizavimo ir tvarkos aprašo pakeitimo

Elgesio interneto erdvėje etikos taisyklės 2 priedas

Darbo organizavimo Google klasėse principai

Atmintinė mokiniams apie nuotolinį mokymą

Nuotolinio mokymo priemonės, informacija tėvams

Nuotolinio mokymosi dienotvarkė

Dažnai užduodami klausimai

Švietimo pagalbos specialistų informacija

Švietimo pagalbos specialistai 

Bendravimo nuotoliniu būdu taisyklės

Laiko planavimas

Saugaus interneto taisykės

Neteisėti veiksmai virtualioje aplinkoje

Patarimai

Įtampos mažinimas

Įtampos mažinimas 2

Nauji iššūkiai – virtualaus susirinkimo etiketas

Įstaigų, teikiančių emocinę, psichologinę ir psichiatrinę pagalbą Vilniaus mieste bei Vilniaus rajone, sąrašas

Informacija apie emocinę gerovę

Rekomendancijos tėvams kaip emociškai padėti savo vaikams