Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija skelbia konkursus:

  1. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Reikalavimai:

– turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

– gerai žinoti ir gebėti taikyti savo darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešųjų pirkimų įstatymus;

– išmanyti strateginio ūkinės veiklos planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas ir programas;

– išmanyti viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymo procedūras;

– privalo turėti organizacinių sugebėjimų vadovauti personalui, bendrauti su mokyklos bendruomenės nariais;

– išmanyti darbų, civilinės, priešgaisrinės saugos bei higienos, pastatų ir patalpų priežiūros, aplinkos ir mokykloje esančio inventoriaus priežiūros bei įsigijimo reikalavimus;

– mokėti ūkinės veiklos srityje valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;

– dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office (Word, Excel ir kt.) CVP IS programomis bei sistemomis internetu;

– mokyklos direktoriaus pavaduotojo ūkiui darbo patirtis – privalumas;

Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modelį).

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime asmeniškai ir pakviesime pokalbiui.

  1. Specialiojo pedagogo(-ės) ir logopedo(-ės) pareigoms užimti

Reikalavimai:

-aukštasis universitetinis išsilavinimas;

-specialybė – specialusis pedagogas, logopedas;

– gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas su specialiųjų poreikių vaikais ir jų tėvais;

– punktualumas, atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas;

– gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus.

Pretendentas CV su nuoroda „Specialusis pedagogas, logopedas” siunčia el. paštu rastine@basanaviciausprogimnazija.vilnius.lm.lt ir pateikia:

– prašymą leisti dalyvauti konkurse;

– išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;

– gyvenimo aprašymą (CV);

– galima pateikti darbdavio rekomendaciją;

– sutikimą dėl duomenų naudojimo atrankos tikslais.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime asmeniškai ir pakviesime pokalbiui.

  3.Visos dienos mokyklos pedagogas- specialistas

Reikalavimai:

– Ne žemesnis, kaip vidurinis išsilavinimas;

– pareigingumas, kantrybė, tolerantiškumas, geranoriškumas;

– gebėjimas sklandžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais bei kitais mokyklos darbuotojais.

Pateikti:

– prašymą leisti dalyvauti atrankoje su sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo atrankos tikslais;

– išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentų kopijas;

– gyvenimo aprašymą (CV).

CV ir dokumentų su prierašu „VDM” lauksime iki 2021 m. sausio 28 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@basanaviciausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime asmeniškai ir pakviesime pokalbiui.

 

Kontaktinė informacija : ( 8 5) 213 1288 arba mob. 8 684 84783