Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija. Jos darbe dalyvauja progimnazijos 5–8 klasių susirinkimuose išrinkti atstovai. Slapto balsavimo metu išrenkama mokinių mokyklos taryba.
Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Mokinių tarybai vadovauja tarybos pirmininkas.
Mokinių tarybos tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę.

Mokinių tarybos uždaviniai:

  • skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti lankomumą;
  • stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų;
  • ugdyti mokykloje  toleranciją, draugiškumą, kultūringą elgesį, dorovę, saviraišką, pilietiškumą, skatinti mokinius prisidėti prie tradicijų palaikymo;
  • organizuoti renginius, akcijas ir savanorių judėjimą mokykloje;
  • bendradarbiauti su kitomis Vilniaus miesto, kitų Lietuvos miestų, J. Basanavičiaus vardo bei užsienio mokyklomis;
  • palaikyti ryšį su mokyklos administracija ir spręsti susijusias su mokiniais problemas;
  • stebėti, kaip mokiniai vykdo savo pareigas;
  • deleguoti narius į Mokyklos tarybą.

Mokinių tarybos pirmininkė – Gabija Rimydytė (8s);

Mokinių tarybos kuratorė – socialinė pedagogė Jūratė Ablačinskaitė

Atnaujinta: 2023/12/01