Vilniaus miesto Jono Basanavičiaus progimnazija (S. Konarskio g. 27 ) įsikūrusi Naujamiestyje, šalia Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos bei Vingio parko.

Daug kartų keitėsi mokyklos pavadinimas ir statusas, tačiau nekito svarbiausia misija – ugdyti atsakingą, veiklų, kūrybingą žmogų, norintį toliau mokytis bei sąmoningai kurti savo gyvenimą.

1951 m. duris atvėrė septynmetė mokykla, kuri 1968 m. reorganizuota į 53-ąją pradinę mokyklą. Joje buvo mokoma rusų ir lietuvių kalbomis. Tuo pokyčiai nesibaigė. 1969 m. 53-oji pradinė mokykla buvo reorganizuota į 3-ąją lietuvišką aštuonmetę mokyklą. Pastaroji 1972 m. tapo 27-ąja vidurine mokykla. Nuo 1975 m. mokykla pradėjo darbą jau naujame pastate – S. Konarskio g. 27.

Pirmąjį mūsų mokyklos pastatą surasti nesunku – tai dabartinė Justino Vienožinskio dailės mokykla. Mūsų mokykla šiose patalpose buvo įkurta 1951 m. rugsėjo 1 d. Tai buvo pirmoji Vilniaus mokykla, pastatyta po Antrojo pasaulinio karo.

  • 1997 m. kovo 25 d. mokyklai suteikta teisė vadintis Jono Basanavičiaus vardo vidurine mokykla.
  • 2010 m. gegužės 27 d. Vilniaus m. savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriame nuspręsta iki 2010 m. rugsėjo 1 d. reorganizuoti Jono Basanavičiaus vidurinę mokyklą, padalijant ją į dvi ugdymo įstaigas – Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnaziją (S. Konarskio g. 34) ir Vilniaus Jono Basanavičiaus pagrindinę mokyklą (S.Konarskio g. 27).
  • nuo 2011 m. rugsėjo 1 – osios mokykla tapo Jono Basanavičiaus progimnazija.

Mokyklai vadovavo Vladas KulvietisAlbinas KasiulionisVytautas AndrėkusJadvyga KuršelienėVincentas LamanauskasRimantas RemeikaFausta Gulbinienė, Gražina Šoblickienė.

Nuo 2017 m. gegužės mėn. progimnazijos direktorė – Jurgita Nemanienė.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija ugdo jaunąją kartą puoselėdama Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jono Basanavičiaus vertybes: tobulėjimą, atsakingumą, pagarbą, kūrybiškumą, bendruomeniškumą. Šios vertybės yra ir mūsų progimnazijos vertybės.

Tautos patriarcho gyvenimą ir nuveiktus darbus geriau pažinti padeda apsilankymas jo gimtinėje – Ožkabaliuose. Jau ne vienerius metus Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokiniai lanko atstatytą jo tėvų sodybą ir šalia jos žaliuojantį Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyną.

Minint 150-ąsias J. Basanavičiaus gimimo metines, 2001 m. lapkričio 20 d. mokyklos kieme buvo atidengtas paminklinis akmuo lietuvių tautos žadintojui atminti. Bareljefo autorius – Mindaugas Tendziagolskis. Pilkas akmuo buvo atvežtas iš Pakruojo rajone esančios sodybos. Savo forma jis primena Lietuvos valstybės kontūrus.

2019 m. minint Lietuvos valstybės atkūrimą, progimnazijoje iškilmingai atidengtas daktaro Jono Basanavičiaus paminklas. Monumentą, kurio kūrėjas profesorius Gediminas Jokūbonis, mokyklai dovanojo Vilniaus miesto savivaldybė. Visus tik įžengusius į progimnaziją pasitinka ant aukšto granitinio postamento stovinti bronzinė Jono Basanavičiaus skulptūra. Tautos patriarchas pavaizduotas skaitantis svarbiausią Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentą – 1918 metų vasario 16-osios Nepriklausomybės aktą.

Moderni, atvira naujovėms ir kaitai mokykla, kurioje pinasi Jono Basanavičiaus puoselėtos vertybės su šiuolaikinės visuomenės iššūkiais, sauganti savitumą Europos kultūros kontekste – štai kokia yra Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija. Tokią ją mylime, puoselėjame, tokia ja didžiuojamės.

Muziejaus knygos apie J. Basanavičių bibliotekoje

Bibliotekos knygos apie J. Basanavičių

Paminklinis akmuo J. Basanavičiui

Jono Basanavičiaus skulptūra

Atnaujinta: 2024/01/31