Mokinių paskirstymas į klases

2021 m. birželio 29 d. komisijos sprendimas

2021 m. birželio 22 d. komisijos sprendimas 1-8 klasės

2021 m. birželio 15 d. komisijos sprendimas 1-8 klasės

2021 m. birželio 10 d. komisijos sprendimas 1-4 klasės

2021 m. birželio 10 d. komisijos sprendimas 5-8 klasės

Informuojame, kad prašymus dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2021/2022 mokslo metams yra paskelbta interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) per e. sistemą turi pateikti:

  • priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą;
  • pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus
  • visus šiuos dokumentus privaloma prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos. Jeigu pildydami prašymą visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos prisegti galėsite ir vėliau iki prašymams pateikti nurodyto termino (t. y. iki gegužės 31 d.).

Apie patekimą į ugdymo įstaigą bus informuojama elektroniniu būdu  ir tai matysis registracijos sistemoje.

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS  2021 m.

PRIĖMIMO Į VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJĄ MOKYTIS NUO 2021 M. RUGSĖJO 1 D. KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E.SISTEMĄ GRAFIKAS

MOKYKLŲ ŽEMĖLAPIS

Klausimais dėl priėmimo tvarkos, galite kreiptis el. pašto adresu: priemimas@basanaviciausprogimnazija.lt