Informuojame, kad prašymus dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2020/2021 mokslo metams yra paskelbta interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) per e. sistemą turi pateikti:

  • priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą;
  • brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai,
  • pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus
  • Visus šiuos dokumentus bus galima prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos. Jeigu pildydami prašymą visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos prisegti galėsite ir vėliau iki prašymams pateikti nurodyto termino (t. y. iki gegužės 31 d.).

Apie patekimą į ugdymo įstaigą bus informuojama elektroniniu būdu  ir tai matysis registracijos sistemoje.

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS  2021 m.

PRIĖMIMO Į VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJĄ MOKYTIS NUO 2021 M. RUGSĖJO 1 D. KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E.SISTEMĄ GRAFIKAS

MOKYKLŲ ŽEMĖLAPIS

Klausimais dėl priėmimo tvarkos, galite kreiptis el. pašto adresu: priemimas@basanaviciausprogimnazija.lt