ESAME…

Mokykla – kiekvieno jauno žmogaus kasdienybė. Tikriausiai ne vienas prisimena populiarios dainos žodžius: „Kelias į mokyklą – kelias į pasaulį“. Juk iš tiesų pasaulis pilnas daugybės kambarių, kuriuose sukrauti milžiniški lobiai. Ir kas gi dar, jei ne mokykla suteikia galimybę gauti tuos stebuklingus raktus, padedančius atrakinti slapčiausius pasaulio lobynus.

Esame tam, kad klausytume ir išgirstume, turėtume ir išsaugotume, suvoktume ir atsimintume, išklausytume ir įvertintume, suprastume ir paskatintume, mokytume ir mokytumės, kurtume ir duotume impulsą kurti, pasiektume svarbių pergalių bei asmeninių atradimų.

DIRBAME, UGDOME…

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje mokosi per tūkstantį mokinių, dirba apie aštuoniasdešimt iniciatyvių, kūrybiškų mokytojų, kartu su mokiniais dalyvaujančių ne tik tarpmokyklinėse olimpiadose, konkursuose, bet ir tarptautiniuose projektuose. Darnaus ir gausaus pedagogų būrio triūsas nenueina veltui: užauga jautrus ir talentingas žmogus.

Gyvename daugiakalbiame pasaulyje, todėl kalbų mokėjimas atveria plačius horizontus vaikų ateičiai. Mūsų progimnazijoje mokiniai mokosi prancūzų, anglų, rusų kalbų. Pasirinkę mokytis prancūzų kalbos, mokiniai gali prisiliesti prie frankofoniškos kultūros. Jie įgyja galimybę pamatyti, kad prancūzų kalba yra gyva ir už klasės sienų, yra jų gyvenime. 2020 m. Nacionalinė švietimo agentūra, bendradarbiaudama su Prancūzų institutu Lietuvoje,  progimnazijai įteikė Qualité francophone (QF) – Kokybiško frankofoniškojo ugdymo ženklą.

2018 m. mūsų progimnazijoje iškilmingai atidaryta nauja Fab Lab klasė.  Fab Lab – tai išmaniųjų elektroninių technologijų laboratorija, kurioje mokiniai kuria ir eksperimentuoja, mokosi elektronikos ir programavimo pagrindų, konstruoja mikroschemų prototipus ir net gamina robotus ar skraidančius arduinus.

TURIME TUOS, KURIE KASDIENYBĘ PAVERČIA STEBUKLU…

Mūsų progimnazijos mokinių dalykiniai, meniniai, sportiniai rezultatai respublikos, miesto mastu, mokytojų profesiniai pasiekimai rodo, kad mokame suderinti patirtį, gebėjimus, sėkmę, išlaisvinti dvasią, mintį, darbą, kūrybą. Jaunučių choras, šokių kolektyvas, keramikos, sporto būreliai… Visa tai – kūrybiško mokytojo ir mokinio darbo, išminties ir žmoniškumo dermės, žmogaus proto ir širdies harmonijos atskleidimas ir įprasminimas.

BURIAMĖS, PUOSELĖJAME…

Ugdymo(si) kokybei didelę įtaką turi konstruktyviai veikianti Metodinė taryba, Mokyklos taryba, Mokinių taryba, klasių tėvų komitetai ir kitos kokybės tobulinimo komandos, padedančios spręsti  svarbiausius ugdymo proceso bei kultūrinės veiklos klausimus. Darnioje bendruomenėje gimsta originalios idėjos, įžvalgos, kuriama atvira naujoms idėjoms ir patirtims mokykla.

Mūsų progimnazija puoselėja senąsias lietuvių tradicijas ir kartu siekia tapti modernia. Žadindami turtingą vaiko prigimtį, sudarome sąlygas jo polinkiams ir gebėjimams pasireikšti. Mokiniai didžiuojasi savo tautos praeitimi, garsių asmenybių patriotiniais darbais. Meilė gimtajam kraštui pirmiausia gimsta vaikų širdyse, tuomet auga, stiebiasi jų mintyse ir pražysta gražiausiais žiedais eilėraščiuose, rašiniuose, dailės kūriniuose, įsipina į dainų posmus ar susipina šokio pynėje.

Atnaujinta: 2024/02/01