Progimnazijos taryba yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams, vietos bendruomenei ir padeda spręsti Progimnazija aktualius klausimu, atstovauti teisėtiems Progimnazijos interesams.

Progimnazijos taryba sudaroma iš mokinių tėvų, mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų.

Progimnazijos tarybos pirmininkė –  fizikos mokytoja metodininkė Daina Aleksandravičiūtė

Atnaujinta: 2024/01/19