Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė – pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Ada Kavaliauskienė.

Dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir socialinių mokslų bei fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė  – istorijos  vyr. mokytoja Ringailė Tervydienė

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė –  anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Sudintienė

Tiksliųjų mokslų, IT ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė  – IT vyr. mokytoja Irena Levanavičienė

Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – dailės  vyr. mokytoja Jolita Šakočiuvienė

Metodinės tarybos pirmininkė – anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Sudintienė

Atnaujinta: 2023/09/13