Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Danguolė Mituzienė.

Dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė  – dorinio ugdymo mokytoja metodininkė Genovaitė Dobikaltienė

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė –  anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Sudintienė

Tiksliųjų mokslų, IT ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė  – matematikos mokytoja metodininkė Zita Didikienė

Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė – technologijų mokytoja metodininkė Aušra Jurgaitienė

Metodinės tarybos pirmininkė – anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Sudintienė

Atnaujinta: 2020/11/02