2023 m. balandžio 20 d. įvyko Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos kartu su partneriais – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademija ir Vilnius Tech – organizuotas  bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių darbų gamtos mokslų, technologinio, inžinerinio, kūrybinio skaitymo ir rašymo, meninio ir matematinio ugdymo (STREAM) konkursas „Inžineriniai sprendiniai Lietuvoje“. Konkurso tikslas –  skatinti mokinius domėtis visomis STREAM ugdymo sritimis, ugdyti kūrybišką požiūrį į gamtos ir tiksliuosius mokslus bei gebėjimus juos praktiškai taikyti, sprendžiant realaus pasaulio problemas.

Kūrybiniai darbai, kuriuos konkursui parengė dalyviai, buvo nuo Vilniaus įkūrimo – 1323 metų iki mūsų dienų Lietuvoje pritaikyti išradimai, inžineriniai, architektūriniai ir statybiniai miestų plėtros sprendiniai, turintys arba turėję svarbią reikšmę darnaus vystymosi raidai ir tapę mums įprastos aplinkos dalimi. Konkursiniame darbe buvo atskleidžiamas pasirinkto realizuoti išradimo kontekstas, poreikis, istorinė raida ir reikšmė darniajam vystymuisi, išradimo gaminio koncepcija, konstrukcijos, veikimo ir panaudojimo principai, sąsajos su STREAM dalykais, praktiškai pagaminamas bei pristatomas išradimo gaminys/jo prototipas/modelis.

Konkurse dalyvavo 9 mokinių komandos iš visos Lietuvos, kurios puikiai pristatė savo parengtus darbus, atitinkančius STREAM integraciją.

Mokiniai kartu su mokytojais parengė darbus pagal klasių koncentrus: 4–6 klasių koncentro mokiniai parengė darbus „Apsauginis šlaito tinklas“ „Žibalinės lempos kelionė nuo riebios žuvies iki LED šviestuvo“; 6–8 klasių koncentro mokiniai sukūrė darbus „Johano Gutenbergo spaudos preso konstrukcijos išradimas“, „Žaliakalnio funikulierius“ , „Termometras“; I–IV gimnazijos klasių koncentrų mokiniai sukūrė darbus „Vilniaus Televizijos bokštas“, „Akustinė levitacija ir jos veikimas praktikoje“, „Vertikalios ašies vėjo jėgainė“ ir  „Išmaniosios durys“.

4–6 klasių mokinių kategorijoje I vietą laimėjo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 4-5 kl. mokinių komanda, parengusi darbą „Apsauginis šlaito tinklas“. Mokiniams konkursui pasiruošti padėjo mokytojų komanda: technologijų mokytojai Audra Paulauskienė, Albinas Šlimas ir Gintaras Cemnalianskis,  biologijos mokytoja Gražina Liutkienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Nanija Bekerienė, lietuvių kalbos mokytoja Birutė Kelpšaitė-Mozurkevičienė.

6–8 klasių kategorijoje I vietą laimėjo Kauno Simono Daukanto progimnazijos 7 kl. mokinių komanda, parengusi darbą „Žaliakalnio funikulierius“. Mokiniams konkursui pasiruošti padėjo informacinių technologijų mokytojas Fernando Antunez Cid.

I–IV gimnazijos klasių kategorijoje I vietą laimėjo Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos III kl. mokinių komanda, parengusi darbą „Išmaniosios durys“. Mokinius parengė biologijos mokytoja Raimonda Kundrotienė.

Vertinimo komisija įsteigė du paskatinamuosius prizus. Vienas iš jų atiteko Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 7 klasės mokiniui, kuris parengė darbą „Termometras“. Kitas – Vilniaus Karoliniškių gimnazijos IV mokinių komandai, kuri parengė darbą „Akustinė levitacija ir jos veikimas praktikoje“.

Apdovanojimo ceremonijos metu mokiniai ir jų mokytojai buvo apdovanoti Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos, VDU Švietimo akademijos ir Vilnius Tech diplomais, padėkos raštais, prizais bei dovanėlėmis.

Dėkojame mūsų progimnazijos mokytojų komandai – Dainai Aleksandravičiūtei, Stasiui Voveriui, Irenai Levanavičienei, Henrikui Vaišvilai, Jūratei Petniūnienei, Irenai Stalnionienei, Zitai Didikienei, Svetlanai Pakalnienei – už pagalbą organizuojant respublikinį konkursą bei parengiant mokinius.

Renginio komandos vadovė Jurgita Zenevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Atnaujinta: 2023/04/28

Jums taip pat patiks

Aštuntokai dalyvavo mokinių konferencijoje apie jaunimo užimtumą ir emocinį atsparumą
Informacija būsimų penktokų tėvams
Informacija būsimų penktokų tėvams
Atvirų durų diena
Atvirų durų diena