Lino kelias pristatytas tremtiniams

Gruodis – gerumo mėnuo – baigėsi, tačiau Kalėdos, jų nuoširdumas turi tęstis mūsų širdyse visus metus. Parašyta daug gražių laiškų seneliams, į tremtinių namus nuvežti laiškai ir vaikų sukurti atvirukai. Keli seneliai jau rašo atsakymus mokiniams, kurie norėjo susirašinėti su jais.

Tremtinių namuose gruodžio mėnesį buvo daug įvairių renginių, todėl nuvykome sausio viduryje. 3 a klasės mokiniai suvaidino ,,Lino pasaką“, šoko liaudies žaidimus, o 5-7  klasių mokiniai grojo pianinu, fleitomis, gitara. 7p klasės mokinės Elzė su Kotryna labai jautriai padainavo dainą apie brolelį, kuri sujaudino senolius iki ašarų. Vadinasi, vaikų gerumas palietė žmonių širdį, gal net priminė prarastus artimuosius ar tuos, kurie  negrįžo iš tremties, karo. Skaityti daugiau

“Gamtukų” pamoka pradinukams

Progimnazijoje  1-4 klasėms vyko „Gamtukų“ pamoka. „Gamtukai“ – tai neformalaus ugdymo iniciatyva pradinių klasių moksleiviams, kurios tikslas yra šiuolaikiškomis praktinėmis priemonėmis skatinti jaunąją kartą pažinti gamtą ir ją saugoti. Džiaugėmės mokinių įspūdžiais. Patirtinis mokymas yra labai reikalingas ugdant mokinių įgūdžius ir kompetencijas.

Prancūzų kalbos pamokos: didieji mažiesiems

Prancūzų kalbos mokytojos Vida, Donata, Kristina ir Daiva su vyresnių klasių mokiniais pravedė integruotas pamokas “La galette des trois Rois” pirmų klasių mokiniams. Pamokos buvo skirtos supažindinimui su Trijų Karalių šventės minėjimu Prancūzijoje, tos šventės papročiais bei tradicijomis.  Tą dieną prancūzų šeimose yra valgomas pyragas – “Galette des Rois”, kuriame slepiasi pupa (la feve), vėliau ji buvo pakeista į porcelianinę ar keramikinę figūrėlę. Asmuo, kuris randa savo pyrago dalyje pupą yra vainikuojamas šventės Karaliumi ar Karaliene ir išsirenka sau tinkamą porą. Skaityti daugiau

Mokinių elgesio taisyklės

Įsigalioja naujai patvirtintos Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokinių elgesio taisyklės. Jos papildytos naujais punktais, pakoreguotos mokinių teisės ir draudimai.

Atsirado įvairių naujovių: pamoką pradeda ir užbaigia mokytojas, o ne mokinys;  mokinys privalo atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą bei teises; Skaityti daugiau

Atmintis gyva, nes liudija

Sausio 13-oji – lietuvių tautos ir valstybės vienybės simbolis. Mūsų laisvei jau dvidešimt aštuoneri! Šią sukaktį paminėjo ir Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokiniai bei mokytojai. Laisvės gynėjų dienos rytą mokyklos languose plazdėjo atminimo žvakių liepsnelės. Taip mes prisijungėme prie jau dvyliktą kartą Lietuvoje vykstančios pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Laisvės gynėjų dieną degamos žvakės simbolizuoja apgintos nepriklausomybės šviesą, laisvės idėjų pergalę prieš brutalią jėgą, atmintį ir susikaupimą, taip pagerbiami žuvusieji ir nukentėjusieji Sausio 13-ąją. Skaityti daugiau

Laisvės gynėjų diena

Sausio 13- oji – Laisvės gynėjų diena. 1991 m. šią dieną įvyko masinis Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į rankas Vilniaus televizijos bokštą, Spaudos rūmus, Radijo ir televizijos pastatą, Parlamento rūmus. Kruviną naktį minia taikių Lietuvos žmonių stojo į beginklę kovą prieš sovietų tankus. Kova pareikalavo aukų, tačiau buvo neapsakomai svarbi šalies istorijoje. 28 kartą visoje šalyje minėsime šią dieną, kurios metu aptarsime sausio įvykius, žmonių drąsą, tautiškumo jausmą, žuvusių didvyrių atminimą.

Skaityti daugiau