Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos penktųjų klasių mokiniai 2021 metų kovą užmezgė pažintį su totoriais ir jų kultūra. Tai pirmasis ilgalaikio bendradarbiavimo projekto „Pažinkime Vilnių“ etapas, skirtas totorių kultūrai ir paveldui Lietuvoje.

2021 m. kovo ir balandžio mėnesiais klasių valandėlių metu penktųjų klasių mokiniai dalyvavo zoom edukacijose su Trakų pilies muziejaus edukatoriais Liudmila ir Stanislovu ir susipažino su totorių keliais į Lietuvą bei seniausia totorių istorijos Lietuvoje dalimi.

Iš Mongolijos atkeliavę totoriai, atskilėliai nuo Aukso Ordos, visais laikais garsėjo kaip neprilygstami karžygiai.  Dar 1362 metais mūšyje prie Mėlynųjų vandenų kunigaikščio Algirdo pulkuose kovėsi ir narsūs totorių būriai.

Vis tik daugiausiai totorių Lietuvon atvyko Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę valdant Vytautui Didžiajam. Totoriai ištikimai ir narsiai kovėsi ir Žalgirio mūšyje, ir Napoleono armijoje, ir Abiejų Tautų Respublikos bei Lietuvos nepriklausomybės kovose.

Balandį ir gegužę penktokai toliau rinko informaciją ir ieškojo totoriškų pėdsakų Vilniuje, susitiko su totorių kilmės Dalia Asanavičiūte, kuri pasakojo apie totorių ir savo šeimos tradicijas, ieškojo totorių kapinaičių ir mečetės pėdsakų Vilniaus Lukiškių – Mečetės – Goštauto gatvių rajone. Gegužės mėnesį penktųjų klasių mokiniai traukiniu vyko į Trakus, kur pilies muziejaus istorikų ir edukatorių padedami klausėsi, ieškojo istorijos lobių ir mokėsi šaudyti totoriškais lankais, dalyvavo edukacijose ir kaupė įspūdžius apie totoriškas pramogas.

Birželio 16 d. susitikę bendroje zoom pamokoje visų penktųjų klasių moksleiviai pristatė, ką sužinojo apie totorių istoriją ir šiandieną: 5N pasakojo kada ir kokiais keliais totoriai atvyko į Lietuvą; 5B pristatė informaciją apie totorių religiją, 5Č dalijosi žiniomis apie keletą skirtingais laikais gyvenusių garsių Lietuvos žmonių, turėjusių totoriškas šaknis – Loretą Asanavičiūtę, Aleksandrą Ulaną, Jokūbą Jasinskį, Charles Bronsoną, iš Lietuvos iškeliavusį kaip Kazimieras Bučinskis; 5S klasė pristatė ir šiandien populiarius totoriškus patiekalus bei surado informacijos ir vaizdo bei garso įrašų apie totorių muziką. Informaciją apie totoriškas tradicijas rinko 5V mokiniai.

Progimnazijos penktokai, sukaupę ir apibendrinę nemažai žinių apie totorių pėdsakus ir paveldą Lietuvoje, dalyvauja ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamoje edukacinėje akcijoje skirtoje paminėti bei įprasminti 2021-uosius, kurie paskelbti Lietuvos totorių metais.

Projekte integruotos lietuvių kalbos, dorinio ugdymo (etikos, tikybos), socialinių įgūdžių, informacinių technologijų, užsienio kalbų, muzikos, istorijos, geografijos, matematikos dalykų žinios.

Projektą organizavo ir įgyvendina Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos penktųjų klasių auklėtojai ir jų pavaduotojai: Rita Šatkauskienė ir Viktorija Adomaitytė (5B), Margarita Jodko ir Indrė Sandell (5S), Rasa Paurienė ir Giedrė Lileikytė (5N), Angelė Laurinavičienė ir Jūratė Petniūnienė (5V), Vilija Railaitė ir Algimantas Žvinklys (5Č).

Totorių keliai į Lietuvą

Totorių muzika ir šokiai

Totorių religijos

Totorių virtuvė

Žymūs Lietuvos totoriai

 

Atnaujinta: 2021/07/07

Jums taip pat patiks

Nemokami būreliai
Nemokami būreliai
Tęsiame mokyklos tradiciją su penktokais keliaudami po Jono Basanavičiaus gimtuosius kraštus
Be patyčių
Be patyčių