Suvokti ir patikrinti save bei pasaulį galima tik per vertybių prizmę. Tikrosios vertybės nekinta. Kas sykį jau buvo tiesa, tas liks tiesa per amžius. Atrasti ir suprasti tai, kas tikra ir vertinga, padeda puoselėjamos mokyklos tradicijos: ir per daugiau nei pusšimtį metų susiformavusios, ir naujai kuriamos. Tradicijos – pasikartojančios mokyklos gyvenimo formos, kuriančios mokyklos kultūros unikalumą, jos veiklos bei siekių tęstinumo ir priklausymo bendruomenei, turinčiai istoriją, jausmą.

Ugdome jaunąją kartą puoselėdami Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jono Basanavičiaus vertybes: tautiškumą, bendruomeniškumą, atsakingumą, kūrybiškumą, žinių troškimą, nuolatinį tobulėjimą. Šios vertybės yra ir mūsų progimnazijos vertybės.

Lapkričio 23-ąją minime J. Basanavičiaus 167-ąsias gimimo metines. Šia proga lietuvių kalbos mokytojai vedė temines pamokas, kuriose buvo kalbama apie lietuvių tautos patriarcho asmenybę, veiklą. Jono Basanavičiaus nuveiktus darbus geriau pažinti padėjo ir lietuvių kalbos pamokose vykę protmūšiai. Mokiniai pademonstravo savo žinias, susijusias ne tik su  J. Basanavičiaus asmenybe, bet ir su tuometine istorine Lietuvos situacija.

Lietuvių kalbos mokytojai, skatindami mokinius domėtis tautos patriarcho asmenybe, visuomenine veikla, plačiau ir išsamiau susipažinti su laiško žanru, pateikė mokiniams kūrybinę užduotį – „Laiškas dr. Jonui Basanavičiui“. Ranka rašyti laiškai, kadaise buvę viena populiariausių bendravimo formų, ir šiandien yra ypatingo dėmesio ženklai, teikiantys artumo pojūtį, veikiantys emocijas. Džiaugiamės mokinių iniciatyva ir noru rašyti laiškus   J. Basanavičiui. Jie eksponuojami mokyklos skaitykloje.

167-ųjų J. Basanavičiaus gimimo metinių proga progimnazijoje vykdomos ir kitokios įdomios veiklos. Pradinių klasių mokiniai su mokytoja Rita Cicėniene pastatė spektaklį pagal Jono Basanavičiaus rinktas pasakas, o 6-7 klasių mokiniai su mokytojomis Donata Vaičiuliene ir Jolita Šakočiuviene parengė pasakų iliustracijų su prancūzų kalbos aprašymais miniatiūrų parodėlę. Aštuntų klasių mokiniai dalyvavo gražiausio lankstinuko apie Joną Basanavičių konkurse. Mokinių darbai bus dalijami bendruomenės nariams. Aštuntokai taip pat svečiuojasi pas pradinių klasių mokinius, skaito pranešimus, kalbasi apie Jono Basanavičiaus gyvenimą ir veiklą. Progimnazijos mokytojai organizuoja viktorinas, prisimena ir kiekvienas savaip pagerbia mūsų tautos patriarchą.

Gražu ir simboliška, kad mūsų mokykla puoselėja senąsias lietuvių tradicijas ir kartu siekia tapti modernia. Žadindami turtingą vaiko prigimtį, mokytojai sudaro sąlygas jo polinkiams ir gebėjimams pasireikšti. Mokiniai didžiuojasi savo tautos praeitimi, garsių asmenybių patriotiniais darbais.

Lietuvių k. mokytoja A. Šalkauskaitė

 

Atnaujinta: 2018/11/23

Jums taip pat patiks

Gerumo akcija „Vaikai-vaikams”
Gerumo akcija „Vaikai-vaikams”
Paramos akcija kartu su „Mezgu mažam kovotojui”
Paramos akcija kartu su „Mezgu mažam kovotojui”
Kalėdinė mugė