Progimnazijos pastato renovacijos darbai vyksta sutartais terminais ir, kaip buvo informuota pavasarį, pasibaigs tik rugsėjo pradžioje. Didžiosios sporto salės ir aktų salės remonto darbai prasitęs iki vėlyvo rudens.

Mokyklos bendruomenei, padedant tėvams ir Vilniaus miesto savivaldybei, pavyko gauti beveik 2 mln. 300 tūkst. Eurų lėšų iš LAAIF „Klimato kaitos programos“ ir ES fondų, todėl darbų apimtys yra pakankamai didelės dėl buvusios pastato ypač prastos būklės (pastatas iš esmės neremontuotas nuo 1974 metų), reikalaujančios skubių ir didelių investicijų. Nuoširdžiai džiaugiamės sėkme, gavus dideles lėšas.

Progimnazijos 2018 / 2019 m. m. ugdymo plane, įgyvendinančiame Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Bendruosius ugdymo planus, numatytos edukacinės dienos ne mokyklos aplinkoje. Viso tokių dienų per mokslo metus bus 15, o iš jų 4-ios dienos vyks per pirmąją rugsėjo savaitę. Nuo rugsėjo 10 d. pamokos planuojamos mokykloje. Atkreipiame dėmesį, kad klasių sienos bus nudažytos tik kitų remontų metu, o šiame periode: pakeisti langai, elektros instaliacija ir vandentiekio vamzdynai. Klasių durų keitimas ir likusių kelių sanitarinių mazgų pabaigimo darbai suplanuoti rugsėjo pabaigoje savaitgaliais, netrukdant ugdymo proceso.

Pirmosios rugsėjo savaitės edukacinės veiklos vyks netradicinėse ugdymo aplinkose: Vingio parke, muziejuose, kino teatruose, laboratorijose ir kt. Mokiniai ugdysis dalykines ir bendrąsias kompetencijas, mokydamiesi ne klasėse, o natūralioje gamtinėje, muziejinėje, mokslinėje ir kt, aplinkoje, todėl mokytojai turės galimybių taikyti kitus įdomius, įtraukius ir neformalius ugdymo metodus.

Dėkojame Vilniaus savivaldybei už skirtą finansavimą mūsų mokinių edukacinei dienai (rugsėjo 6 d., ketvirtadienį) praleisti Vingio kino teatre su įdomiausiais kino herojais.

Atnaujinta: 2018/09/02

Jums taip pat patiks

Vilniaus miesto prancūziškos dainos festivalis „En avant la musique“
Parama
Parama
Aštuntokės dalyvavo konferencijoje „STE(A)M ugdymas: Gamtos mokslų eksperimentinės ir praktinės veiklos mokykloje”