Vadovaudamiesi Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 1-1747 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ 21 punktu, mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi šioje  mokykloje pagal aukštesnio lygio programą, pateikia prašymą per e. sistemą https://svietimas.vilnius.lt. Šie mokiniai į ugdymo įstaigą yra priimami be eilės.  Šiems mokiniams negalioja teritorinis principas, nes visiems besimokantiems vaikams turi būti užtikrinamas tęstinumas. Nepateikus prašymo elektroniniu būdu, vaikas nebus priimtas į penktą klasę. Registruotis sistemoje galima nuo kovo 1d. Prašytume nedelsti, registruotis atidarius sistemą.

Atnaujinta: 2024/02/08

Jums taip pat patiks

Kaziuko mugė
Kaziuko mugė
STREAM konkursas – kūrybinės dirbtuvės „TVARŪS INŽINERINIAI SPRENDIMAI IR GYVENAMOJI APLINKA“
STREAM konkursas – kūrybinės dirbtuvės „TVARŪS INŽINERINIAI SPRENDIMAI IR GYVENAMOJI APLINKA“
Tarptautinio pradinių klasių piešinių ir dailyraščio konkurso „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“ laureatai
Tarptautinio pradinių klasių piešinių ir dailyraščio konkurso „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“ laureatai