Kiekvienas pedagogas supranta tobulėjimo reikšmę ir svarbą. Tam, kad mokytojai lengviau tobulėtų savo profesijoje ir jiems sektųsi dirbti, būtina išsiaiškinti, kokios jų poreikių sritys ir kaip jiems galima padėti siekti profesinio meistriškumo. Kaip tik todėl Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija ir rengia metodines dienas. Jų metu mokytojai skaito pranešimus įvairiomis temomis, dalinasi gerąja patirtimi. Pasakoja, ką išgirdo viename ar kitame seminare.

Šių metų spalio 29 dieną 10 valandą mokyklos metodinė taryba organizuoja metodinę dieną. Bus skaitomi šie pranešimai:

  • Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinės grupės tyrimo „Moksleivių skaitymo kultūra ir įpročiai“ pristatymas – pranešėjas mokytojas A. Vėta;
  • Pranešimas apie Karjeros ugdymo projekto naujoves – pranešėja mokyklos psichologė E. Čerkauskienė;
  • Pradinių klasių mokinių tarptautinio prevencinio projekto „Obuolio draugai“ pristatymas – pranešėjos mokytojos S. Šegždienė,  J. Piliponienė;
  • Pranešimas „Tarpdalykinis ir kalbinis ugdymas: programos ir praktika“- pranešėjas mokytojas V. Semaška;
  • Pranešimas „ Šiuolaikinis požiūris į „kitokių“ vaikų raidos, ugdymo ir socializacijos galimybes bei pedagoginio ir medicininio modelio santykį“ – pranešėja mokytoja R. Tervydienė.

Asta Šalkauskaitė


Atnaujinta: 2013/11/07

Jums taip pat patiks

Gerumo akcija „Vaikai-vaikams”
Gerumo akcija „Vaikai-vaikams”
Paramos akcija kartu su „Mezgu mažam kovotojui”
Paramos akcija kartu su „Mezgu mažam kovotojui”
Kalėdinė mugė