Informuojame, kad 1-4 klasių mokinių tėvai (globėjai ) dvišalę mokymosi sutartį pasirašo:

Birželio 13 d. 7.00 – 13.00 val. 214 kab.

Birželio 20 d. 7.00 – 13.00 val. 214 kab.

Birželio 28 d. 7.00 – 13.00 val. 117 kab.

Rugpjūčio 30 d. 7.00-17.70 val. 117 kab.

 

5-8 klasių mokinių tėvai (globėjai ) dvišalę mokymosi sutartį pasirašo:

Birželio 14 d. 14.00 – 18.00 val. 117 kab.

Birželio 21 d. 14.00-18.00 val. 117 kab.

Birželio 28 d. 7.00 – 13.00 val. 117 kab.

Rugpjūčio 30 d. 7.00-17.70 val. 117 kab.

Atvykus pasirašyti ugdymo(si) sutartis prašome pateikti šiuos dokumentus:

  • Vaiko gimimo liudijimą arba paso kopiją
  • Dvi vaiko dokumentines nuotraukas
  • Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1a)
    (pateikiama ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.)

Jei asmuo priimamas mokytis į pirmą klasę, reikia pateikti papildomai:

  • priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą

Jei asmuo priimamas mokytis į antrą, trečią ar ketvirtą klasę, reikia pateikti papildomai:

  • mokymosi pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų aprašą iš buvusios ugdymo įstaigos

Jei asmuo priimamas mokytis į penktą klasę, reikia pateikti papildomai:

  • pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją
  • mokymosi pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų aprašą iš buvusios ugdymo įstaigos

Jei asmuo priimamas mokytis į šeštą – aštuntą klasę, reikia pateikti papildomai:

  • mokymosi pasiekimų pažymėjimas iš buvusios ugdymo įstaigos.

 

Preliminarus pakviestų mokinių sąrašas

Jums taip pat patiks

Rekomenduojamų reikmenų pirmokams sąrašas
LR Užsienio reikalų ministerijos padėka už prancūzų kalbos projekto įgyvendinimą
Tyrėjų diena – 2020 ir jos akimirkos