Sveikatos ir lytiškumo ugdymas Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje

Mokinių sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai yra svarbi  bendrojo ugdymo turinio dalis. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai vykdomas pagal Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą. Sėkmingą Programos įgyvendinimą lemia tik glaudus šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas.

Kviečiame 7-8 klasių mokinių tėvelius į dviejų vakarų tęstinį paskaitų ciklą apie visuminę lytiškumo sampratą ir apie tai kaip padėti paaugliui suprasti bei priimti lytinio brendimo pokyčius, spręsti kylančius iššūkius, kaip bendrauti su paaugliu.

2019 m. lapkričio 19 d. 18.00 val. Aktų salėje Lytiškumo raiška paauglystėje. Vaiko virsmas paaugliu: esminiai pokyčiai. Penki paauglystės poliai. Ką reikia įsidėmėti?

2020 m. sausio 9 d. 18.00 val. Aktų salėje  Bendravimas su paaugliais: bendravimo kliūtys ir tinkamas bendravimas. Aktyvaus klausymosi metodai.

Kokia to nauda tėveliams? Užtikrintumas, pasitikėjimas savimi, žinojimas, kas vyksta su paaugliu ir kaip pasielgti. Pozityvesni santykiai su paaugliu.

Prašome registruotis iki lapkričio 18 d.  nuoroda https://forms.gle/7HEWbMt9tDvuwQU67

Užsiėmimai klasių valandėlių metu planuojami ir su 7-8 klasių mokiniais.

Lektorė: doc. dr. Stasė Ustilaitė (VDU, Švietimo akademija). S. Ustilaitė 2001 m. apsigynė daktaro disertaciją „Paauglių lytiškumo raiška ir jos psichopedagoginės korekcijos prielaidos“. Ji yra viena iš Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos bendraautorių. Su bendraautoriais seminaro lektorė yra parengusi 8 mokymo metodines priemones esamiems ir būsimiems mokytojams, paskelbusi apie 30 publikacijų Lietuvos, užsienio ir tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Nuo 2008 m. aktyviai vedanti Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo užsiėmimus mokiniams, seminarus tėvams, pedagogams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams įvairiose Lietuvos miestuose ir rajonuose.

Su Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa įgyvendinama Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose galima susipažinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklalapiuose:

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Bendroji_dalis.pdf;

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/1_Priedas.pdf;

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/2_Priedas.pdf.

Atnaujinta: 2019/09/25

Jums taip pat patiks

Tarptautinio pradinių klasių piešinių ir dailyraščio konkurso „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“ laureatai
Tarptautinio pradinių klasių piešinių ir dailyraščio konkurso „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“ laureatai
Progimnazijoje džiugiai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Atvirų durų diena
Atvirų durų diena