Progimnazija dalyvauja asociacijos „Kūrybinės jungtys“ programoje „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“, kurią globoja Edu Vilnius. Tai programa, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas, padėti mokykloms kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį ugdymo procesą, suteikti praktinę pagalbą sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius. Ji sukuria erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms, kurių metu kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriami ir išbandomi dalykų intergavimu, tyrinėjimu ir problemų sprendimu pagrįsti ugdymo metodai. Praktinė pagalba sprendžiant aktualius su mokymusi susijusius iššūkius. Vietoj teorinės informacijos ar kitur sukurtų receptų mokytojai ir mokiniai pirmiausia patys kviečiami klausti, koks mokymasis jiems yra prasmingas ir įtraukiantis. Išsikėlę sau rūpimus tikslus, su įvairių kūrybinių sričių praktikų pagalba mokytojai ir mokiniai gali išbandyti mokymąsi tyrinėjant, sprendžiant problemas, vystant ir įgyvendinant savo idėjas.

Programa mokykloje apima du lygiagrečiai vykstančius projektus ir dvi grupes: mokinių tyrinėjimo projektą ir mokytojų klubą. Viena klasė, su kuria, integruojant kelių dalykų pamokas, įgyvendinamas nedidelės apimties tyrinėjimo ir kūrybiško mokymosi projektas. Su klase dirba kūrybinių jungčių praktikas ir įtrauktų dalykų mokytojai. Į mokytojų klubą savo noru buriasi mokytojai ir kiti su ugdymo procesu susiję mokyklos darbuotojai. Mokytojų klubo nariai su kuriančių praktikų pagalba tyrinėja aktualius ugdymo iššūkius, mokosi patys kurti įtraukiančius ugdymo metodus, apjungiančius mokymosi dalykų turinį ir esminių gebėjimų ugdymą.

Atnaujinta: 2024/02/21