Siekiant lavinti mokinių informacijos paieškos, atrankos ir vertinimo įgūdžius, pagilinti pamokose įgytas žinias bei skatinti mokymosi motyvaciją, mokykloje organizuojamas projektas “Savaitės klausimėlis”. Projekte dalyvaujantys mokytojai parengia klausimus ir kiekvieną savaitę jie skelbiami mokyklos FB puslapyje. Atsakymai renkami iki savaitės galo ir skelbiami mokyklos FB puslapyje. Aktyviausi, daugiausia teisingų atsakymų pateikę mokiniai, projekte dalyvaujančių mokytojų apdovanojami individualiai.

Atnaujinta: 2024/02/21