IMG_0210Tautos kultūros, tradicijų puoselėjimas ir išsaugojimas priklauso nuo jos žmonių geranoriškumo, bendrų pastangų. Džiaugiamės, galėdami pasakyti, kad esame gyvų tradicijų bendruomenė. Viena iš mūsų progimnazijos puoselėjamų vertybių yra tautiškumas. Mes suprantame, kaip svarbu pažinti savo tautos praeitį, jos papročius, ugdyti mokinių pilietiškumą, istorinę atmintį, pagarbą ir didžiavimąsi savo tautos tradicijomis.

Kultūrinės atminties, tradicijų ugdymo pavyzdys – sausio 14 d. vykęs folkloro ansambio ,,Rugelis” ir jaunučių choro ,,Kregždelė” 15 metų jubiliejinis renginys. Kolektyvams vadovauja muzikos mokytoja Jelena Valiulienė. Jie aktyviai dalyvauja ne tik mokyklos, bet ir miesto, respublikos renginiuose bei festivaliuose. Gražios sukakties proga surengtame koncerte parodėme, kad ugdome jaunąją kartą, suvokiančią tautos ištakas, savitumą, sugebančią atpažinti, vertinti ir tausoti tikrąsias vertybes.

IMG_0114 IMG_0112 IMG_0121 IMG_0110 IMG_0137 IMG_0161 IMG_0149 IMG_0172 IMG_0200 IMG_0274

Po koncerto mokiniai stebėjo aktorių studijos ,,Teatriukas” pasirodymą.

IMG_0206 IMG_0242 IMG_0261 IMG_0311

Suvokti ir patikrinti save galima tik per vertybių prizmę. O tikrosios vertybės nekinta. Kas sykį jau buvo tiesa, tas liks tiesa per amžius. Atrasti ir suprasti svarbiausius dalykus padeda puoselėjamos mokyklos tradicijos. Džiaugiamės, kad jau 15 metų turime folkloro ansamblį ,,Rugelis” bei jaunučių chorą ,,Kregždelė”, kurie džiugina mus savo dainomis. Linkime kolektyvams nepavargti muzikuoti.

 Lietuvių kalbos mokytoja Asta Šalkauskaitė


Atnaujinta: 2016/01/15

Jums taip pat patiks

Progimnazijoje džiugiai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Atvirų durų diena
Atvirų durų diena
Aštuntokai dalyvavo mokinių konferencijoje apie jaunimo užimtumą ir emocinį atsparumą