Atostogos

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS  PROGIMNAZIJOS 

2017–2018 MOKSLO METŲ 

PAGRINDINIO UGDYMO MOKINIŲ ATOSTOGOS

 2017–2018 mokslo metai.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė 5–8 klasės mokiniams – 181 ugdymo diena.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

Ugdymo proceso pabaiga 5-8 klasių mokiniams 2018 m. birželio 15 d.

Vasaros atostogos 5-8 klasių mokiniams  2018 m. birželio 18 d. – rugpjūčio 31 d.

 

 2018–2019 mokslo metai.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė 5–8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Ugdymo proceso pabaiga 5-8 klasių mokiniams 2019 m. birželio 21 d.

Vasaros atostogos 5-8 klasių mokiniams  2019 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Jono Basanavičiaus progimnazija, įgyvendinanti pagrindinio ugdymo programą ugdymo procesą skirsto pusmečiais.

Pusmečių trukmė 2017-2018 mokslo metais:

I-asis pusmetis 09.01-01.19, II-asis pusmetis 01.20-06.15

Pusmečių trukmė 2018-2019 mokslo metais:

I-asis pusmetis 09.01-01.25, II-asis pusmetis 01.26-06.21