Kas turi įtakos mokymosi pasiekimams ir vertinimui

Mokinio pasiekimų vertinimas yra procesas, kai nuolat kaupiama, interpretuojama ir apibendrinama informacija apie mokinio mokymąsi (Jabbarifar, 2009). Tiksliau įvertindamas mokinių akademinius pasiekimus mokytojas gali lengviau nuspręsti, kokias mokymo strategijas ir priemones naudos, kaip organizuos klasės veiklą pamokos metu. Vertindamas mokinį mokytojas gali padėti mokiniui pažinti save. Mokinys geriau supras savo stipriąsias ir silpnąsias puses, tiksliau įsivertins pasiekimus, kels sau atitinkamus mokymosi tikslus (Südkamp, Kaiser, & Möller, 2012). Skaityti daugiau

Ko tikisi moksleiviai iš fizinio ugdymo pamokų?

Fizinis aktyvumas yra būtinas optimaliai visų amžiaus grupių žmonių sveikatai, o mokinių požiūris į fizinio ugdymo pamokas yra vienas esminių veiksnių, lemiančių jų motyvaciją būti fiziškai aktyviais visa gyvenimą. Šios pamokos suteikia žinių, ugdo gebėjimus ir formuoja vertybines nuostatas, susijusias su fiziniu aktyvumu.

2020 m. vasario – kovo mėnesiais, dar iki pirmojo karantino, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje atlikome 5–7 klasių mokinių požiūrio į fizinio ugdymo pamokas tyrimą. Kokybinio tyrimo metu siekėme išsiaiškinti, kas mokiniams labiausiai patinka ir nepatinka fizinio ugdymo pamokose, kas šias pamokas padarytų patrauklesnėmis, ko mokiniai tikisi iš fizinio ugdymo mokytojų ir ką patys darytų, jei būtų tokiais mokytojais. Skaityti daugiau

Mažojo Princo planetos mokinių darbų knygoje

2020-ieji metai prancūzų kalbos besimokantiems mokiniams buvo kupini literatūrinių atradimų. Visus metus 5-8 klasių mokiniai skaitė ir gilinosi į žymiausių literatūros autorių biografijas ir jų kūrinius. Nuo Prancūzijos literatūros neatsiejamas ir Antoine de Saint-Exupéry bei jo bene žymiausias kūrinys „Mažasis Princas“ (Le Petit Prince) progimnazistus lydėjo visus praėjusius metus. Mokiniai turėjo galimybę aplankyti įvairiomis užsienio kalbomis išverstų „Mažojo Princo“ knygelių parodą, vaidino spektakliuose, piešė Mažojo Princo iliustracijas. Mokiniai sužinojo kiek planetų aplankė Mažasis Princas ir ką kiekvienoje jų sutiko. Skaityti daugiau

Pagalbos vaikams linija

Mieli mokiniai,
Siūlome esant poreikiui pasinaudoti teikiama paslauga – tiesiogine konsultacija („online“) per Pagalbos vaikams linijos (toliau – PVL) puslapį.

PVL konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius, besikreipiančius dėl vaikų, kai reikalinga kitų įstaigų ar institucijų pagalba (vaikas patiria smurtą mokykloje ar namuose, žino, kad kitas vaikas yra skriaudžiamas ar kt.), besikreipiančiojo sutikimu (pageidaujant užtikrinamas besikreipiančiojo anonimiškumas), inicijuoja pagalbos vaikui teikimą.
Taip pat pažymime, kad su PVL galima susisiekti šiais kontaktais: Skaityti daugiau

Sausio 13-ąją mūsų laisvei sukanka 30 metų

Sausio 13-ąją, jau trisdešimtą kartą minime Laisvės gynėjų dieną. Laisvės tema rūpėjo ir mūsų tautos patriarchui, daktarui Jonui Basanavičiui, kurio vardą garsina mūsų mokykla. Jis svariai prisidėjo prie Lietuvos valstybės nepriklausomybės gimimo 1918 metais, vėliau, prabėgus beveik šimtmečiui, atgautą nepriklausomybę ir laisvę reikėjo apginti.

Minėdama 1991-ųjų metų sausio įvykius, progimnazijos bendruomenė visą mėnesį organizuoja atminimo veiklas. Šios dienos simboliu tapusi neužmirštuolė ir progimnazijos bendruomenės organizuojamos veiklos kvies prisiminti prabėgusius įvykius ir niekada nepamiršti, ką ši laisvė reiškia mums. Mes to niekada neužmiršime. Ir čia, būtent ties šiuo žodžiu, galime pasigėrėti nuostabiu neužmirštuolės simboliu. Gražiu, bet taip pat ir iki skausmo prasmingu. Šiame simboliniame žiede slypi tiek daug: pagerbiame ir prisimename tuos, kurie kovojo už laisvę.  O tuo pačiu metu neužmirštuolė skatina prisiminti, kad kiekvieno iš mūsų pareiga yra išsaugoti šalį laisvą ir po mūsų gimsiantiems. Skaityti daugiau