2015 m. spalio 29 d. Jono Basanavičiaus progimnazijos mokytojai dalyvavo  susitikime – diskusijoje su Vilniaus  Jono Basanavičiaus gimnazijos mokytojais. Pastarieji pasidalino įžvalgomis apie buvusių progimnazijos mokinių mokymosi tęstinumą. Buvo aptarti ugdymo turinio individualizavimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo atitikimo, poreikių tenkinimo, mokinių vertybinių nuostatų ir elgesio normų klausimai.

Dėkojame Vilniaus Jono Basanavičiaus direktorei Faustai Gulbinienei, direktoriaus pavaduotojoms Laurai Liachovičienei ir Virginijai Pranskietytei bei visam mokytojų kolektyvui už svetingą priėmimą ir išsakytas mintis siekiant bendro tikslo –  išugdyti kūrybingą, atsakingą ir kuo geresnių ugdymo(si) rezultatų siekiančią asmenybę.

Dideli pasiekimai prasideda nuo mažų, paprastų dalykų. Šis susitikimas yra gražaus bendradarbiavimo pradžia. Tikime, kad dirbdami kartu, dalindamiesi patirtimi, sukursime saugią, jaukią, kūrybišką aplinką savo mokiniams.

Parengė Aušra Rakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jums taip pat patiks

Kvietimas pasirašyti sutartis
Kvietimas pasirašyti sutartis
Mokytojo rekomendacijos būsimų pirmokų tėveliams
1-8 kl. priimtų mokinių sąrašas
1-8 kl. priimtų mokinių sąrašas