2015 m. spalio 29 d. Jono Basanavičiaus progimnazijos mokytojai dalyvavo  susitikime – diskusijoje su Vilniaus  Jono Basanavičiaus gimnazijos mokytojais. Pastarieji pasidalino įžvalgomis apie buvusių progimnazijos mokinių mokymosi tęstinumą. Buvo aptarti ugdymo turinio individualizavimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo atitikimo, poreikių tenkinimo, mokinių vertybinių nuostatų ir elgesio normų klausimai.

Dėkojame Vilniaus Jono Basanavičiaus direktorei Faustai Gulbinienei, direktoriaus pavaduotojoms Laurai Liachovičienei ir Virginijai Pranskietytei bei visam mokytojų kolektyvui už svetingą priėmimą ir išsakytas mintis siekiant bendro tikslo –  išugdyti kūrybingą, atsakingą ir kuo geresnių ugdymo(si) rezultatų siekiančią asmenybę.

Dideli pasiekimai prasideda nuo mažų, paprastų dalykų. Šis susitikimas yra gražaus bendradarbiavimo pradžia. Tikime, kad dirbdami kartu, dalindamiesi patirtimi, sukursime saugią, jaukią, kūrybišką aplinką savo mokiniams.

Parengė Aušra Rakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Atnaujinta: 2015/11/16

Jums taip pat patiks

Prasideda tradicinė akcija „Padovanok knygą mokyklos bibliotekai”
Prasideda tradicinė akcija „Padovanok knygą mokyklos bibliotekai”
Paminėjome 172-ąsias Jono Basanavičiaus gimimo metines ir išrinkome dalyvaujamojo biudžeto nugalėtoją!
Paminėjome 172-ąsias Jono Basanavičiaus gimimo metines ir išrinkome dalyvaujamojo biudžeto nugalėtoją!
Mokinių tarybos atstovų akimirkos iš konferencijos „Kas mane motyvuoja mokytis?”