1280909935dsc_1616                                       Gerbiami tėveliai,

2016 m. gruodžio 8 d. nuo 17.00 iki 20.00 val. mūsų mokykloje vyks „Tėvų vakaras“, kurio metu Jūs galite susitikti ir pabendrauti su visų dalykų mokytojais, specialistais, administracija.

Nuo 17.00 iki 17.30 val. aktų salėje vyks 5 klasių adaptacijos tyrimo pristatymas.

Nuo 17.30 iki 18.00 val. aktų salėje 5–8 klasių tėvams vyks patyčių masto

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje tyrimo pristatymas.

Nuo 18.00 iki 18.30 val. vyks 5 klasių auklėtojų susirinkimai pagal nurodytą kabinetų lentelę (pridedama).

Nuo 17.00 iki 17.30 val. vyks 6–8 klasių auklėtojų susirinkimai pagal nurodytą kabinetų lentelę (pridedama).

Nuo 18.00 val. ( 6–8 kl.) ir nuo 18.30 val. (5 kl.) vyks susitikimai su dalykų mokytojais.

 

Siekdami taupyti Jūsų laiką ir norėdami užtikrinti konstruktyvų bendravimą su mokytojais, prašome Jūsų pranešti mokytojams e-dienyne apie savo atvykimą (parašyti pranešimą). Mokytojai, žinodami, kieno tėvai atvyks į susitikimą, iš anksto galės paruošti informaciją apie Jūsų vaiko mokymąsi ir pažangą. Tokiu būdu tikimės išvengti ilgų eilių ir sudaryti Jums galimybę pabendrauti su kuo daugiau mokytojų.

                                                                                                                                         Administracija

 

 

 

                 SPECIALISTAI

 

Pareigos Vardas pavardė Kabinetas
Psichologė Eglė Čerkauskienė 54
Specialioji pedagogė Ingrida Danielienė 39

 

 

MOKYTOJAI

DALYKAS/ KLASĖ PAVARDĖ, VARDAS KABINETAS
DORINIS UGDYMAS TIKYBA Dobikaltienė Genovaitė 7
Laurinavičienė Angelė 45
ETIKA Mašanauskienė Marija 33
LIETUVIŲ KALBA Mičiūnienė Angelė 17
Rukšėnienė Gražina 37
Šalkauskaitė Asta 49
Vėta Aurimas 14
Giedra Laurynas 36
PRANCŪZŲ KALBA Karnišauskaitė Violeta 45A
Dailydienė Elvyra 20
Kasperavičienė Vida 34
Lemežonienė Daiva 27
Pranskūnienė Kristina 45B
Simaitytė Jūratė 35
Stankaitienė Danutė 21
Vaičiulienė Donata 4
ANGLŲ KALBA Vitkauskienė Jolanta 40
Orlovskaja Marina 5
Kliaščiūtė Vitalija 43
Pleckevičienė Asta 57
Sudintienė Lina 58
Lileikytė Giedrė 50
Gaidelienė Dalia 42
RUSŲ KALBA Sventickienė Žaneta 19
Jasiulytė Viktorija 45C
MATEMATIKA Didikienė Zita 28
Šatkauskienė Rita 30
Verseckaitė Jolita 29
Losevič Rita 10
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS Ališauskienė Kristina 26
Sereika Gintaras 47
FIZIKA Aleksandravičiūtė Daina 46
CHEMIJA Stalnionienė Irena 46
BIOLOGIJA Petniūnienė Jūratė 9
GAMTA Petniūnienė Jūratė 9
Poškienė Birutė 41
Aleksandravičiūtė Daina 46
GEOGRAFIJA Rakauskienė Aušra 13
Gibėžienė Regina 63
ISTORIJA Stankutė Simona 48
Tomkutė Dana 8
DAILĖ Šakočiuvienė Jolita 51
MUZIKA Valiulienė Jelena 25
Vošterys Vitalis 1
Vilytė Dominyka 25
KŪNO KULTŪRA Kuliešis Andrius Mokytojų kambarys
Matusevičienė Dalia Mokytojų kambarys
CHOREOGRAFIJA Bambalienė Danguolė 25
Bobinaitė Viktorija Mokytojų kambarys
TECHNOLOGIJOS Antanaitienė Audronė 6
Pieškaitis Saulius 2
Jurgaitienė Aušra 6A


Atnaujinta: 2016/11/28

Jums taip pat patiks

Gerumo akcija „Vaikai-vaikams”
Gerumo akcija „Vaikai-vaikams”
Paramos akcija kartu su „Mezgu mažam kovotojui”
Paramos akcija kartu su „Mezgu mažam kovotojui”
Kalėdinė mugė