Susitikimo metu, kuriame dalyvavo direktorės pavaduotoja neformaliam ugdymui Dana Tomkutė bei 7 D kl. auklėtoja Angelė Laurinavičienė,  buvo pristatyta socialinė- pilietinė (savanorystės) veikla. Ji vykdoma ugdymo proceso, skirto kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei ir kt. veiklai, metu. Pasak direktorės, moksleiviai, dalyvaudami savanorystės projektuose, įgyja socializacijos įgūdžių, išmoksta dirbti komandose, padėti vienas kitam.

Socialine-pilietine veikla mokiniai užsiima 5 – 8 klasėse. Susitikimo metu buvo paminėta, kad moksleivis socialinę-pilietinę veiklą gali atlikti ir savarankiškai, kaip pvz.: pagalba benamių gyvūnų prieglaudoms, globos namų lankymai, veiklos tėvų siūlomose organizacijose ir  pan.  Būtent šiai veiklai skiriama ne mažiau 10 valandų trukmės per mokslo metus (iš kurių ne mažiau kaip 5 valandos skiriamos progimnazijos bendruomenei).

7 D kl. auklėtoja Angelės Laurinavičienė pasidalino gerąja patirtimi ir teigė, jog moksleiviai aktyviai dalyvauja savanorystės projektuose tiek progimnazijoje, tiek ir už jos ribų. Klasės auklėtoja akcentavo, kad mokinio atliktą socialinę-pilietinę veiklą fiksuoja elektroniniame dienyne TAMO: pažymi kiekvieno mokinio socialinės veiklos trukmę, o pasibaigus  mokslo metams nurodo valandų skaičių.

Socialinė-pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso dalis, kuri patvirtinta 2017 m. birželio 2 d.  švietimo ir mokslo ministro įsakymu, o Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje – direktoriaus 2018 m. birželio 22 d įsakymu, kuris yra patalpintas progimnazijos internetiniame tinklapyje skyriuje „Dokumentai-Tvarkos“. Be to, nutarta, kad tėveliai savanorystės veiklas savo darbovietėse ar kitur siūlys klasės auklėtojui ir visai klasės bendruomenei, o jai pritarus, šie siūlymai bus pateikti į bendrą savanorystės veiklų sąrašą progimnazijoje.

Susitikimo metu buvo aptarti pertraukų ilginimo ir trumpinimo klausimai. Paminėtina, jog praėjusiais metais, daugumos tėvelių siūlymu, šiais mokslo metais buvo pailgintos 2 ilgosios pertraukos, kurių trukmė – po 30 min. Šių ilgųjų pertraukų metu moksleiviai pietauja, ilsisi, bendrauja vieni su kitais. Susitikime buvo nuspręsta, jog yra reikalinga bendra apklausa dėl pertraukų organizavimo tvarkos. Minėta apklausa su įvairiais pertraukų ilginimo ir trumpinimo variantais bus pateikta ir išsiųsta visiems bendruomenės nariams per TAMO dienyną.

Renginio metu buvo aptarta „K+R“ ženklo ties progimnazija paskirtis. Susitikime buvo priminta, jog tai trumpų sustojimų vietos, kurios skirtos greitai ir saugiai išlaipinti ar pasiimti moksleivius. Buvo pažymėta, jog 5 „K+R“ vietos neskirtos sustoti ilgesniam laikui, o tėvelių paprašyta, jog būtų tolerantiški vienas kito atžvilgiu ir paisyti šio ženklo paskirties. Be to, buvo informuota, jog progimnazijos vardu buvo išsiųstas raštas Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus atstovams, kuriame prašoma atkreipti dėmesį dėl K+R ženklo naudojimo, taip pat buvo prašoma atsakyti į klausimą dėl gamtos apsaugos pažymėtų automobilių, visada stovinčių nedidelėje aikštelėje tarp Geodezijos tarnybos ir progimnazijos pastatų. Viešosios tvarkos atstovai patikino, kad bus vykdoma artimiausiu metu patikra kaip paisoma Kelių eismo taisyklių. Susitikime nutarta, kad artimiausiomis dienomis progimnazijos administracijos atstovai įvairiais būdais informuos apie taisyklių laikymosi būtinybę. Taip pat nuspręsta į savanorystės veiklų sąrašą vyresniems mokiniams įtraukti siūlymą budėti prie „K+R“ ir pėsčiųjų perėjų vietos.

 

Kitas tėvelių susitikimas su direktore planuojamas lapkričio 27 d. nuo 8 val. iki 8.45 val.

Atnaujinta: 2018/10/30

Jums taip pat patiks

Tarptautinio pradinių klasių piešinių ir dailyraščio konkurso „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“ laureatai
Tarptautinio pradinių klasių piešinių ir dailyraščio konkurso „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“ laureatai
Progimnazijoje džiugiai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Atvirų durų diena
Atvirų durų diena