dsc_33651Lapkričio 24 dieną mūsų mokykloje vyko neįprastas seminaras mokytojams ,,Integruotas muzikos dalyko ir užsienio kalbos mokymas Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje”.

Seminarą vedė muzikos Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokytoja metodininkė Jelena Skupienė. Penktus metus mokytoja dirba projekte EMILE klasė. Mokytoja dalyvauja įvairiuose projektuose, organizuoja integruotas pamokas, projektus, renginius, veda atviras pamokas miesto ir Lietuvos pedagogams. J. Skupienė tris metus tobulino prancūzų kalbos kompetencijas prancūzų institute Lietuvoje bei stažuočių metu Prancūzijoje įgijo integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo patirties.

Muzikos mokytoja metodininkė J. Skupienė kalbėjo apie integruoto muzikos dalyko ir užsienio kalbos mokymo naudą mokykloje, aptarė, kokias galimybes toks mokymas atveria.

Integruotas mokymas naudingas giluminiam dalyko kompetencijų ugdymui. Mokant muzikos dalyko prancūzų kalba, įgyvendinama muzikos dalyko programa.

Seminare dalyvavo prancūzų instituto atašė lingvistikai Luc Aubry, kalbos skyriaus referentė Snieguolė Kavoliūnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistė Vilija Sipaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) doc. dr. Lolita Navickienė, mokytojai iš Kauno, Šeduvos, Anykščių, Vilniaus.

 

Jelena Skupienė

 

Atnaujinta: 2014/12/10

Jums taip pat patiks

Minime dr. Jono Basanavičiaus gimimo metines
Progimnazijos prancūzų kalbos mokytojos atstovavo Lietuvai Europos Tarybos šiuolaikinių kalbų centro renginyje.
Rudens šypsenos