Šiais metais Reformacijos judėjimas mini 500 metų jubiliejų. Reformacija – tai religinis XVI a. judėjimas, skirtas reformuoti Katalikų bažnyčią. Žodis ,,reformacija” reiškia pertvarką ir atsinaujinimą. Šio judėjimo pradininku laikomas Katalikų bažnyčios vienuolis Martynas Liuteris. Jis 1517 m.  ant Vitenbergo bažnyčios durų prikalė 95 tezes, kuriose kritikavo Katalikų bažnyčios veiklą ir ragino grįžti prie pamatinių tikėjimo tiesų. M. Liuteris kritikavo Bažnyčios vykdomą indulgencijų prekybą, dvasininkų turto poreikį, Bažnyčios hierarchijos sistemą, teigdamas, jog tikrasis ir vienintelis tikėjimo šaltinis yra Šventasis Raštas ir jame skleidžiamos tiesos.

Reformacijos judėjimas greitai tapo populiarus aplinkiniuose kraštuose. M. Liuterio mintis palaikė J. Kalvinas, Šveicarijoje įkūręs savo judėjimo kryptį. Tuometinėje Anglijoje karalius Henrikas VIII nutraukė ryšius su Katalikų Bažnyčia ir sukūrė savo vadovaujamą Anglikonų bažnyčią. Reformacija plito stipriai. Nemažai senojo žemyno valstybių perėmė jos diegiamas idėjas. Šis judėjimas neaplenkė ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikšystės. Mūsų valstybėje reformaciją skatino didikų Radvilų giminė (ypač – Mikalojus Radvila Juodasis).

Reformacijos judėjimas padarė didelės įtakos religiniam pasauliui. Atsirado naujos Krikščionybės atšakos (Liuteronybė, Kalvinizmas, Anglikonybė), ėmė plisti švietimo idėjos, atsirado mokyklų steigimo, gimtosios kalbos, žmonių raštingumo poreikis. Refomacijos judėjimas paskatino knygų spausdinimą. Pirmoji lietuviška knyga – M. Mažvydo „Katekizmas“ atsirado kaip reformacijos minties rezultatas.

Minėdami šį svarbų istorinį įvykį, progimnazijos aštuntokai parengė pristatymus apie įvairių valstybių patirtis Reformacijos metais. Pristatymai eksponuojami lietuvių, anglų, prancūzų kalbomis. Dėkojame anglų kalbos mokytojai Marinai Orlovskajai, prancūzų kalbos mokytojai Vidai Kasperavičienei, bibliotekos vedėjai Irenai Karpavičienei už bendradarbiavimą.

Istorijos mokytoja Simona Stankutė

 

Atnaujinta: 2018/03/12

Jums taip pat patiks

Vilniaus miesto prancūziškos dainos festivalis „En avant la musique“
Parama
Parama
Aštuntokės dalyvavo konferencijoje „STE(A)M ugdymas: Gamtos mokslų eksperimentinės ir praktinės veiklos mokykloje”