Visą gruodžio mėnesį dailės pamokose mokiniai kūrė, piešė gražius atvirukus vienišiems seneliams. Dorinio ugdymo pamokose vaikai užrašė pačių sukurtus nuoširdžius palinkėjimus, taip pat buvo kalbama apie Advento bei Kalėdų laikotarpio tradicijas ir papročius.

Grupelė entuziastų 5-7 klasių mokinių nuvyko į Tremtinių namus. Mokiniai ten koncertavo: grojo seneliams gitara, pianinu, padainavo, deklamavo eilėraščius bei įteikė pačių darytus atvirukus. Dalis atvirukų buvo perduota į Gerontologijos centrą – Senjorų socialinės globos namus. Gruodžio mėnesį buvo surinkta nemažai žaisliukų, kuriuos atidavėme neįgaliems vaikams.

Kita projekto veiklos sritis – mokinių dalijimasis gerumu – vyksta ne tik gruodžio mėnesį. Tai Žolyno sutrikusio intelekto kūdikių namų lankymas. Gruodžio mėnesį ten nuvykome jau antrą kartą šiais mokslo metais. Mūsų progimnazijos mokiniai nuoširdžiai žaidžia su mažaisiais ir kaskart vis negali nurimti klausdami savęs, kaip galima palikti savo vaikus ir jais nesirūpinti…

Marija Mašanauskienė, Genovaitė DobikaltienėAtnaujinta: 2018/03/12

Jums taip pat patiks

Nemokami būreliai
Nemokami būreliai
Tęsiame mokyklos tradiciją su penktokais keliaudami po Jono Basanavičiaus gimtuosius kraštus
Be patyčių
Be patyčių