Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje vyks 14- tasis projektas „Žalioji savaitė“
Geros pradžios metodikos pradininkių Lietuvoje, pradinių klasių mokytojų Aldonos ir Elenos inicijuota, tradicija tapusi „Žalioji savaitė“. Tai projektas, kurio metu mokiniai su mokytoju ir tėvų bendruomene mokosi gamtoje, kaimo sodybose. Tai didelė bendruomeniškumo ir tiriamosios veiklos patirtis. „Žaliosios savaitės“ metu mokiniai kiekvieną dieną atlieką bandymus, tyrimus ir stebi gamtą. Tokia aplinka ypač inspiruoja vaikus domėtis gamta.

Tiriamieji darbai aplinkoje skatina būti aktyviais, mąstančiais, pastabiais ugdymo proceso dalyviais – tai puikus savarankiškumo, sąmoningo ir atsakingo elgesio aplinkoje ugdymo pavyzdys. Atliekant veiklą gamtoje, taikomi įvairūs gamtamokslinio tyrimo komponentai: hipotezių kėlimas, eksperimentas, stebėjimas, matavimas, interpretavimas, klasifikavimas, pakartojimas, duomenų pateikimas, apibendrinimas ir kt. Veikla žaliosiose mokymo(si) aplinkose nukreipia besimokantįjį nuosekliai veikti, suformulavus hipotezę, siekti rezultato ir padaryti išvadas.

Šio projekto metu vaikai turės galimybę gilinti gamtos pažinimo kompetencijas, kurios skatina tiriamąją mokslinę veiklą. Tai bus ne tik pažintinė mokomoji erdvė. Žaliosios erdvės funkcija yra- ugdymas, todėl kurdamos tokias erdves mokyklos turėtų orientuotis į galimybę jose mokyti skirtingų ugdomųjų dalykų. Grynas oras labai teigiamai veikia kognityvinius procesus, žinių ir patirčių integralumą. Pastatuose esame pratę būti statiški – sėdėti, rašyti, klausytis. Gamtoje galime konstruoti, kurti, judėti, naudoti erdvę ir jos suteikiamus natūralius įrankius kūrybiškai. Gamta yra ne tik maisto šaltinis, ji – nuostabiai gyva, ji kalba, atliepia, gydo, balansuoja psichinę sistemą. Santykis su augalais, gyvūnais augina vertybinį stuburą, natūralią atjautą, jautrumą viskam, kas mus supa. Ar gi tai nėra ugdymo proceso šerdis, šalia žinių ir įgūdžių, kuriuos nuolatos papildome?

Kita svarbi ir neatsiejama projekto dalis- bendruomeniškumas. Šis projektas reikalauja didelio tėvų ir mokytojos sutelktumo, pasitikėjimo vieni kitais. Projekto metu bendruomenė gali bendrauti kitoje aplinkoje,  kuri padeda pažinti, atsiskleisti savybėms ir vertybėms, kurių formalioje aplinkoje nematome. Toks glaudus ir tvirtas bendradarbiavimas kuria ir tvirtus emocinius ryšius, kuria kaip tyrimai rodo turi visokeriopą naudą klasės palankios emocinės atmosferos kūrimuisi. Mes tikime, kad šis projektas yra pagrindas gerai mokymosi atmosferai ir bendruomenės kūrimui!

Akimirkos iš Žaliosios savaitės!Atnaujinta: 2018/08/30