Nacionalinė švietimo agentūra, bendradarbiaudama su Prancūzų institutu Lietuvoje, įteikė Qualité francophone (QF) – Kokybiško frankofoniškojo ugdymo ženklą Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijai. Ši iniciatyva atkreipia dėmesį į mokyklas, kurios motyvuotai plėtoja frankofoniškąją aplinką, aktyviai prisideda prie prancūzų kalbos puoselėjimo ne tik savo miestuose ar rajonuose, bet ir nacionaliniame bei tarptautiniame kontekstuose.

2020 metais Jono Basanavičiaus progimnazija pateikė paraišką QF ženklui gauti ir pilnai atitiko kriterijus, kurių esminiai – burti didesnes prancūzų kalbos besimokančiųjų klases, organizuoti kitas veiklas prancūzų kalba, skatinti tarpmokyklinius ir tarpdalykinius projektus. Šis ženklas yra mokyklų komandų veiklų įvertinimas ir įpareigojimas dvejiems metams vystyti pradėtus sumanymus.

Džiaugiamės turėdami galimybę mokinius mokyti prancūzų kalbos dar pradinėje mokykloje. Esame viena iš nedaugelio mokyklų, kurioje jau antros klasės mokiniai gali pažinti frankofonišką kultūrą. Todėl labai džiaugiamės šiuo progimnazijos įvertinimu ir suteiktu apdovanojimu. Stengsimės išlaikyti šį ženklą ir toliau tęsti pažintį su frankofoniškomis tradicijomis.

Atnaujinta: 2024/02/21