Pasaulinės psichikos sveikatos dienos proga spalio 12-22 d. mūsų progimnazijos 4 ir 6-8 klasių mokiniai dalyvavo akcijose „Paguodos skrynelė“ ir   „Tu ne vienas“, kurias inicijavo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Vilniaus miesto pedagoginė – psichologinė tarnyba.

Akcijų tikslai:

1. Išsiaiškinti, kokius pozityvius pagalbos būdus žino ir naudoja mokiniai iškilus psichologiniams sunkumams.

2. Raginti ir siekti, kad mokiniai spręstų iškilusias problemas ir įveiktų sunkumus tinkamais būdais, ieškotų pagalbos.

Šių akcijų metu per klasės valandėles ir tikybos pamokas mokiniai kartu su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, psichologe ir tikybos mokytoja diskutavo apie psichikos sveikatą, ieškojo ir  dalinosi sunkumų įveikos būdais.  Užsiėmimų metu vaikams buvo pristatyti pagalbos galimybės.

Štai keletas minčių iš mokinių pasisakymų

VSPS Violeta Ivanskaja

Psichologė Eglė Čerkauskienė

Tikybos mokytoja Genovaitė Dobikaltienė

Jums taip pat patiks

Kvietimas pasirašyti sutartis
Kvietimas pasirašyti sutartis
Mokytojo rekomendacijos būsimų pirmokų tėveliams
1-8 kl. priimtų mokinių sąrašas
1-8 kl. priimtų mokinių sąrašas