Dar viena naujovė progimnazijoje – nauja kabinetų ir mokyklos patalpų numeracija.

Nuo šiol visi pirmojo aukšto kabinetai pradedami skaičiuoti nuo 101, antrojo aukšto klasės bus paženklintos skaičiais nuo 201, o trečiojo aukšto – nuo 301.

 

Kaip ir anksčiau, mokyklos administracijos darbuotojai lauks savo kabinetuose, tik naujai sunumeruotuose: nr. 101 – direktorės pavaduotoja ugdymui Aušra Rakauskienė, nr. 102-103 – progimnazijos direktorė Jurgita Nemanienė ir sekretorė Olesia Služko, nr. 104 – direktorės pavaduotoja pradiniam ugdymui Rita Losevič, o nr. 119 – direktorės pavaduotoja neformaliam ugdymui. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistą taip pat rasite pirmame aukšte, 105 kabinete. Mokytojų kambarys antrame aukšte bus pažymėtas 202 numeriu. Su spec. pedagogu ir logopedu galėsite susitikti  kabinete nr. 217. Mokyklos psichologus ir socialinius darbuotojus rasite trečiajame aukšte 303, 305 ir 321 kabinetuose.

Reikia pastebėti, jog visų patogumui 5-8 klasių kabinetus pagal juose dėstomus dalykus stegiamasi paskirstyti tam tikrose mokyklos teritorijose. Dalykai grupuojami tam, kad mokytojai ir mokiniai galėtų bedradarbiauti, dalintis priemonėmis, vykdytų bendrus projektus.  Pavyzdžiui, pirmame aukšte vaikai mokysis taip vadinamų STEAM dalykų (STEAM angl. – science, technology, engineering, arts, math). Rudenį čia planuojama įrengti Fab lab ir fizikos laboratoriją.

Antrame progimnazijos aukšte naujai įrengiamas matematikos, antrasis muzikos kabinetas, o ateityje antrame aukšte bus sutelkti visi socialiniai mokslai. Trečiasis progimnazijos aukštas – skirtas kalboms.

Pradinių klasių teritorija mokykloje išlieka nepakitusi. Tik rudenį visus pasitiks suremontuotas pradinukų trečiojo aukšto koridorius, o pirmame aukšte – įrengta šokių zona su video žaidimų konsole (angl. PlayStation), skirta aktyvioms mokinių pertraukoms.

Žaidimo pavyzdžio nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=aRNbMgcsqts

Atnaujinta: 2018/03/12

Jums taip pat patiks

Bendruomenės sporto diena
Vilniaus miesto prancūziškos dainos festivalis „En avant la musique“
Parama
Parama