dsc_32631

Lapkričio 7-8 dienomis Lietuvos muzikos mokytojų asociacija, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Muzikos teorijos ir pedagogikos katedra, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras sukvietė Lietuvos muzikos mokytojus į seminarą ,,Muzikinis ugdymas: Pasaulio ir Lietuvos kontekste”. Taip pat įvyko ir Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos, (toliau LMMA) suvažiavimas bei LMMA tarybos rinkimai. Į šį seminarą, LMMA suvažiavimą atvyko Lietuvos muzikos mokytojai, SMM vyr. specialistė Laimutė Rutkauskienė, UPC ekspertė Alė Vilutienė, UPC metodininkė, lekt. Žydrė Jautakytė. Vilniaus miesto muzikos mokytojų metodiniam būreliui atstovavo LMTA doc. muzikos mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas, Vilniaus Užupio gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė Nijolė Žylienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Jelena Skupienė.

Pagrindinis seminaro lektorius Dr. Herbert D. Marshall (JAV) – didelę mokslinę bei praktinę patirtį muzikinio ugdymo srityje turintis mokslininkas, pabrėžė visiems tarpkultūrinės kompetencijos svarbą. Dr. Herbert D. Marshall tyrimų sritys: muzikinis ugdymas ankstyvojoje vaikystėje; pasaulio (multikultūrinė) muzika; būsimų mokytojų identiteto ir įgūdžių formavimas. Dr. H. Marshall nuolat dalyvauja tarptautinėse mokslinėse muzikinio ugdymo konferencijose, publikuoja mokslinius straipsnius muzikinio ugdymo tematika. Parengė kelias dešimtis instrumentinės ir vokalinės muzikos mokymo metodikas pristatančių metodinių publikacijų. Veda praktinius užsiėmimus muzikinio ugdymo metodikos temomis Amerikos, Afrikos bei Europos muzikos pedagogams. Į Lietuvą lektorius atvyko po mėnesio kūrybinio darbo Ganoje.  Dalindamasis patirtimi po kūrybinio darbo Ganoje, lektorius teigė, jog ,,muzika – tai tiltas, padedantis suprasti kitas kultūras, ugdantis empatiją, lavinantis mąstymo gebėjimus. Kitų kultūrų pažinimas per muziką leidžia ne tik pažinti kitą, bet ir mokina analizuoti, palyginti, klausti ir klausyti”. Akcentuotadamas tarpkultūrinės kompetencijos muzikiniame ugdyme svarbą lektorius pabrėžė, jog muzika naudojama tam, kad vaikai augtų, tobulėtų ir suprastų, jog keliaujant per pasaulį muzika keičiasi. Susirinkusius Lietuvos muzikos mokytojus lektorius skatino nebijoti naudoti muzikos pamokose kitų kultūrų muziką.

Pasibaigus lektoriaus iš Jav Dr. Herbert D. Marshall pasisakymui, Lietuvos muzikos mokytojų balsai suskambo lyg darnūs akordų garsai, mokytojai išlydėjo lektorių dainuodami lietuvių dainą ,,Lek gervelė”.

Antroji dalis buvo skirta Lietuvos muzikos mokytojų suvažiavimui. Įvyko LMMA tarybos rinkimai, naujų narių priėmimas. Džiugu, jog LMMA tarybos gretas papildė LMTA doc. Rolandas Aidukas, o į LMMA narius buvo priimta Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Jelena Skupienė bei  muzikos mokytoja ekspertė Nijolė Žylienė.

LMMA asociacijos pirmininkė prof. dr. Rūta Girdzijauskienė – Klaipėdos universiteto Menų fakulteto dėstytoja, Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros vedėja pristatė LMMA veiklą, darbo rezultatus, vėliau Lietuvos muzikos mokytojai, regionų atstovai pristatė muzikos mokytojų metodinių būrelių veiklą Lietuvos regionuose. Buvo dalinamasi patirtimi, pabrėžtos stipriosios ir silpnosios muzikinio ugdymo puses. Kiekvieno regiono atstovas žavėjo renginių ir įvairių muzikinių iniciatyvų gausa. Sužinojome, jog Lietuvos miestuose organizuojama daug  ir įvairių renginių, konkursų, festivalių, atvirų pamokų. Muzikos mokytojai noriai organizuoja seminarus, dalinasi gerąja darbo patirtimi. Klausant miestų muzikos mokytojų metodinių būrelių atstovų pasisakymų buvo galima suprasti, jog muzikos mokytojai daug dirba: organizuoja įvairiausius renginius, festivalius, olimpiadas. Patys dalyvauja ir kuria įvairiausius projektus ne tik mokyklų, miesto ar regiono, bet ir Lietuvos bei tarptautiniu mastu. SMM vyr. specialistė Laimutė Rutkauskienė pasidžiaugė visais susirinkusiais, paminėjo, jog mūsų, muzikos mokytojų darbą stipriai veikia pasikeitusios gyvenimo sąlygos, internetas, naujosios technologijos.

Antroji seminaro diena suskubo prasidėti darbu grupėse. Išklausėme lektorių pranešimų. Pranešimus skaitė doc. dr. Emilija Sakadolskienė, lekt. Žydrė Jautakytė, lekt. Sandra Rimkutė-Jankuvienė, prof. dr. Rūta Girdzijauskienė. Buvo diskutuojama ir aptariama muzikinio ugdymo planavimas: diskutuojama ar vertingi mūsų siekiai už mokyklos ribų, ar pakankamai išnaudojame šiuolaikinių technologijų galimybes ugdymo procese, išklausėme muzikinio vertinimo pamokose strategijas, mokėmės būti kūrybiškesni bei atlikome užduotis, skatinančias kūrybiškumo plėtojimą muzikos pamokose.

LMMA pirmininke vienu sprendimu buvo patvirtinta ir išrinkta Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros prof. dr. Rūta Girdzijauskienė. Dėkodama visiems susirinkusiems, profesorė Rūta Girdzijauskienė pabrėžė, jog svarbiausia idėja – būti kartu.

Grįžome pabendravę, pilni muzikinės energijos bei pasisėmę naujų minčių, idėjų muzikos pedagogo darbui.

 

 

Straipsnį parengė LMTA pedagogikos katedros asist.,

 Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos

muzikos mokytoja metodininkė Jelena Skupienė

 

Atnaujinta: 2014/11/10

Jums taip pat patiks

Gerumo akcija „Vaikai-vaikams”
Gerumo akcija „Vaikai-vaikams”
Paramos akcija kartu su „Mezgu mažam kovotojui”
Paramos akcija kartu su „Mezgu mažam kovotojui”
Kalėdinė mugė