Laura Clec’h, Pauline Jouan, Mathilde Kham-Phannasing L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de Bretagne, France

Nous sommes trois étudiantes françaises souhaitant devenir professeur des écoles. Pour notre stage de pratique accompagnée nous avons choisi de partir en Lituanie afin de découvrir un système éducatif différent de celui que nous connaissions déjà. Nous avons donc été accueillies à l’école publique Jono Basanaviciaus Progymnasium de Vilnius pour trois semaines (du 15 janvier au 2 février).

Nous avons eu l’occasion d’observer différentes classes et avons pu découvrir les différentes méthodes pédagogiques utilisées par les professeurs (fiches mentales, travaux de groupe…) afin que tous les élèves progressent dans les différentes matières, ainsi que le travail sur tablette effectué par les élèves.

Nous avons également eu l’occasion de dispenser un cours d’anglais et un cours de français chacune. Cela nous a permis de réfléchir aux méthodes pouvant être utilisées pour l’enseignement d’une langue étrangère. De même, nous avons apprécié participer aux extra-classes (cuisine, musique, anglais…) et avons adoré la sortie luge avec les élèves de la classe d’Ingrida ! Nous avons également été très impressionnées par les enfants chantant leurs chants traditionnels lituaniens avec une prestance et une  fierté qui nous a beaucoup touché.

Nous avons eu la chance d’avoir une vue d’ensemble du système éducatif lituanien grâce à Daiva, qui nous a montré ses travaux et les manuels qu’elle a conçu en collaboration avec ses collègues, et  grâce à Rita qui nous a fait visiter l’université et permis de rencontrer ses étudiantes. Le parcours scolaire à effectuer pour devenir enseignant diffère mais il semble que nous ayons tous les mêmes problématiques d’enseignement: Comment faire aimer l’école aux élèves et comment réussir à faire progresser la classe tout en prenant en compte les besoins spécifiques des élèves ?

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à rendre ce stage intéressant et agréable : Daiva, Rita et ses étudiantes, Ingrida et les autres professeurs de l’école. Nous repartons en France avec une plus grande envie encore de devenir professeurs des écoles et de très bons souvenirs de la Lituanie.

Mes esame trys Prancūzijos studentės, norinčios tapti pradinės mokyklos mokytojomis. Savo pedagoginę praktiką atlikti mes pasirinkome Lietuvą, kad galėtume pažinti kitokią ugdymo sistemą nei mes jau žinojome. Todėl atvykome  į valstybinę Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnaziją, kurioje lankėmės tris savaites (nuo sausio 15 dienos iki vasario 2 dienos). Mes turėjome galimybę stebėti pamokas įvairiose klasėse ir galėjome atrasti skirtingus mokytojų taikomus ugdymo metodus (mąstymo žemėlapius, darbą grupėse…), kurios padeda mokiniams tobulėti įvairiuose dalykuose; taip pat dirbti mokinius įtraukiančiose veiklose.

Taip pat turėjome galimybę vesti anglų kalbos ir prancūzų kalbos pamokas. Tai leido mums galvoti apie metodus, kurie gali būti naudojami mokantis užsienio kalbos. Taip pat dalyvavome  netradicinėse  veiklose (temos – virtuvė, muzika, anglų kalba…) ir kartu su mokytojos Ingridos klasės mokiniais mėgavomės žiemos pramogomis! Mes buvome sužavėtos mokinių, kurie su pasididžiavimu ir garbe dainavo tradicines lietuviškas dainas. Tai mus labai sujaudino.

Dėkojame Daivai, kuri papasakojo mums apie savo darbą ir pristatė vadovėlius, kuriuos ji sukūrė bendradarbiaudama su savo kolegėmis; ir dėkojame Ritai, kuri mus sutiko universitete ir supažindino su studentėmis. Švietimo kelias, kurio reikia mokytojui tapti, skiriasi, tačiau atrodo, kad mes visi turime tokias pačias ugdymo problemas: kokiais būdais paskatinti mokinius pamėgti mokyklą ir kaip sėkmingai tobulinti ugdomąją veiklą klasėje, atsižvelgiant į konkrečius mokinių poreikius?

Norėtume padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioje mūsų įdomioje ir malonioje praktikoje: Daivai, Ritai ir studentėms, Ingridai ir kitiems mokyklos mokytojams. Grįžtame į Prancūziją dar labiau norėdami tapti geromis pradinių klasių mokytojomis ir labai gerais Lietuvos prisiminimais.

Atnaujinta: 2018/03/12

Jums taip pat patiks

Nemokami būreliai
Nemokami būreliai
Tęsiame mokyklos tradiciją su penktokais keliaudami po Jono Basanavičiaus gimtuosius kraštus
Be patyčių
Be patyčių