Pirmąjį mūsų mokyklos pastatą surasti nesunku – tai dabartinė Justino Vienožinskio dailės mokykla. Mūsų mokykla šiose patalpose buvo įkurta 1951 m. rugsėjo 1 d. Tai buvo pirmoji Vilniaus mokykla, pastatyta po Antrojo pasaulinio karo. Mokinių vis daugėjo, plėtėsi mokyklos mikrorajonas. Tuometinė Lietuvos vyriausybė pasirūpino, kad būtų pradėta statyti nauja mokykla. 1975 m. rugsėjo 1-osios dienos išvakarėse darbavosi visi – mokiniai, tėvai, mokytojai. Buvo perkraustomi daiktai, surenkami baldai. Rugpjūčio 31 d., vadovaujant mokyklos direktoriui Albinui Kasiulioniui, vyko iškilminga mokytojų eisena iš senųjų patalpų į naująsias. Direktorius prašė visų mokytojų nors simboliškai neštis po kokį nors daiktą. Dalis mokytojų į naująsias patalpas buvo persikraustę jau anksčiau, tad jiems daiktus „paskolino“ kiti mokytojai. Pavyzdžiui, direktoriaus pavaduotoja ir lietuvių kalbos mokytoja Angelė Mičiūnienė nešėsi didžiulį geografijos mokytojos gaublį. Šalia naujojo mokyklos pastato stovėję mokiniai ir jų tėveliai plojo iškilmingai mokytojų eisenai. 1997 m. kovo 25 d. Vilniaus 27-ajai vidurinei mokyklai suteikta teisė vadintis Jono Basanavičiaus vardu. Iki tol Lietuvoje šiuo vardu vadinosi Kauno, Ukmergės ir Vilkaviškio raj. Bartninkų mokyklos. 2010 m. mokykla reorganizuota į progimnaziją ir gimnaziją. Pastaroji persikėlė į pastatą, kur sovietmečiu veikė 13 vidurinė mokykla ir buvo dėstoma rusų kalba. Paskutiniaisiais jos veikimo metais čia mokėsi tik 120 mokinių. 2010 m. rugsėjo 1 d. čia įsikūrė 17 mūsų mokyklos 9-12 klasių. Švietimo skyriaus sprendimu mokyklai leista išlaikyti senąjį vardą ir vadintis Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija. Į gimnaziją išėjo apie 450 mokinių, direktorė F. Gulbinienė ir 3 pavaduotojai iš vidurinės mokyklos.

Mokyklos muziejų įkūrė mokytoja Veronika Meilutienė. Ši mokytoja su kraštotyrininkais nuo 1968 m. metų pradėjo rašyti mokyklos istoriją. Mokytojos V. Meilutienės darbą tęsė geografijos mokytoja Vilhelmina Tuskenienė. Po to muziejumi rūpinosi V. Meilutienės dukra mokytoja Gražina Mališauskienė. Mokyklos istorijos kūrimu daug metų rūpinosi lietuvių kalbos mokytoja Gražina Rukšėnienė. Mokyklai suteikus teisę vadintis Jono Basanavičiaus vardu, tuometinė direktoriaus pavaduotoja Angelė Mičiūnienė 1997 m. įkūrė Jono Basanavičiaus atminimo kambarį.

Muziejaus knygos apie J. Basanavičių bibliotekoje

Bibliotekos knygos apie J. Basanavičių

Paminklinis akmuo J. Basanavičiui

Jono Basanavičiaus skulptūraAtnaujinta: 2021/10/22

Jums taip pat patiks

Vilniaus miesto prancūziškos dainos festivalis „En avant la musique“
Parama
Parama
Aštuntokės dalyvavo konferencijoje „STE(A)M ugdymas: Gamtos mokslų eksperimentinės ir praktinės veiklos mokykloje”