Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Šis projektas padeda mokykloms gerinti organizuojamų ugdymo veiklų kokybę, atnaujina gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdymo laikotarpiu progimnazija turėjo galimybę įsigyti įvairias mokymo priemones 1–4 klasių pasaulio pažinimui mokyti. Termometrai, lupos, mikroskopai, gamtos tyrinėjimo rinkiniai, matavimo indai ir cilindrai, mėgintuvėliai, kompasai, svarstyklės yra nepakeičiamos ir būtinos priemonės Jono Basanavičiaus progimnazijos pradinių klasių laboratorijoje. Priemonės bei įranga naudojama pamokose atliekant eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus.

Mokiniai naudodamiesi skirtingomis priemones ugdo pažintinius gebėjimus bei lavina žinias skirtingose pasaulio pažinimo srityse atlikdami visas užduotys praktiškai: matavimai su indais ir cilindrais, skirtingų bakterijų tyrinėjimas per mikroskopą ir pan.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras. (Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Daugiau informacijos galite rasti projekto svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.ltAtnaujinta: 2020/09/09

Jums taip pat patiks

Nemokami būreliai
Nemokami būreliai
Tęsiame mokyklos tradiciją su penktokais keliaudami po Jono Basanavičiaus gimtuosius kraštus
Be patyčių
Be patyčių