Pakviestų mokinių, mokytis Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje, sąrašas (.pdf)

Pakviestų mokinių sąrašas II etapas 1-8 kl. (.pdf)

Informuojame, jog 1-8 klasių, dvišalės mokymosi sutarties planuojamas pasirašymo laikas yra birželio 15 – 19 d. 7:30 – 17:00 val.

Atvykus pasirašyti ugdymo(si) sutartis prašome pateikti šiuos dokumentus:

• Vaiko gimimo liudijimą arba paso kopiją

• Dvi vaiko dokumentines nuotraukas

Jei asmuo priimamas mokytis į pirmą klasę, reikia pateikti papildomai:

• priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą

Jei asmuo priimamas mokytis į antrą, trečią ar ketvirtą klasę, reikia pateikti papildomai:

• mokymosi pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų aprašą iš buvusios ugdymo įstaigos

Jei asmuo priimamas mokytis į penktą klasę, reikia pateikti papildomai:

• pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją

•mokymosi pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų aprašą iš buvusios ugdymo įstaigos

Jei asmuo priimamas mokytis į šeštą – aštuntą klasę, reikia pateikti papildomai:

• mokymosi pasiekimų pažymėjimą iš buvusios ugdymo įstaigos.

Jums taip pat patiks

Akcija “Draugiška uniforma”
Akcija “Draugiška uniforma”
Pirmoko reikmenų krepšelis ir patarimai tėvams
Pirmoko reikmenų krepšelis ir patarimai tėvams
Auganti bendrystė progimnazijoje: visų įsitraukimas lemia sėkmę