2021–2022 mokslo metais Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) ir toliau dalijasi gerąja darbo patirtimi, didina visuomenės kompetencijas psichoaktyviųjų medžiagų paklausos mažinimo temomis bei sprendžia kitus aktualius klausimus.

Nacionaliniu mastu ir toliau įgyvendinama Departamento koordinuojama Ankstyvosios intervencijos programa, skirta 14–21 m. jaunuoliams, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį / narkotikus, siekiant padėti jiems atsisakyti šių medžiagų vartojimo dar iki priklausomybės išsivystymo. Šios programos naudą tikslinei grupei atskleidžia jaunuolių ketinimai, t. y. daugiau nei 70 proc. jaunuolių po Ankstyvosios intervencijos programos baigimo, ketino vartoti mažiau alkoholio ir narkotikų.  Departamentas sukūrė ir administruoja tris interneto svetaines, nuolat atnaujina jų turinį, konsultuoja interneto svetainių lankytojus:

  • interneto svetainė www.askritiskas.lt skirta jaunimui nuo 14 m., siekiant skatinti jų sąmoningumo didinimą ir atsakomybę už savo veiksmus bei skatinti prasmingai leisti laisvalaikį. Atsakingas asmuo – Sandra Brigytė (sandra.brigyte@ntakd.lt; tel. 8 7066 3196);
  • interneto svetainė www.kaveikiavaikai.lt skirta tėvams, auginantiems vaikus, siekiant suteikti tėvams reikalingų žinių, kaip geriau suprasti savo vaikus, stiprinti tarpusavio ryšį, apsaugoti vaikus nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir ką daryti, jei vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas. Atsakingas asmuo – Rūta Gedminienė (ruta.gedminiene@ntakd.lt; 8 7066 8371);
  • interneto svetainė www.nerukysiu.lt skirta motyvuoti asmenis nerūkyti bei atsisakyti šio žalingo įpročio


Atnaujinta: 2021/09/29