Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai), bendruomenės nariai ir visi geros valios žmonės,

Dėkojame visiems, kurie parėmė progimnaziją, pervesdami 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. 2016 m. progimnazija surinko daugiau nei 12000 eurų. Tai labai didelė parama progimnazijai.

Lėšų paskirstymas buvo derinamas su progimnazijos taryba. Jūsų dėka už 2015 m. ir 2016 m. lėšas mes suremontavome ir įrengėme technologijų kabinetą, VMG klasę, nupirkome vadovėlių pradinėms klasėms, suremontavome mažąją sporto salę, įsigijome keramikos krosnelę, atnaujinome psichologės kabinetą, nupirkome naujų spintų būsimoms pirmoms klasėms, suremontavome kelių kabinetų grindis, nuolat tvarkome krepšinio aikštelės tvoras ir rūpinamės kitais smulkiais pirkiniais mokiniams ir mokytojams.

Jūsų parama yra labai svarbi ir šiais metais, nes turime dar daug ką atnaujinti ir pagražinti. Surinktas lėšas progimnazijos tarybos pritarimu planuojame panaudoti planšetinių kompiuterių klasei įrengti, elektroninei labaratorijai Mini Fab Lab atidaryti, stalo futbolo įrenginiams mokinių laisvalaikiui pirkti, mokyklos žaliajai zonai (lysvės, darželis, įv. augalai) vidiniame kiemelyje aptverti, mokyklos antro aukšto turėklams atnaujinti, STEAM būrelio veiklos vietai įrengti bei atlikti dar daug kitų darbų.

Prašome ir šiais metais paskirti savo jau sumokėtą pajamų mokesčio dalį Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijai ir investuoti į savo vaikų ateitį.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos rekvizitai:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Adresas S.Konarskio g. 27, Vilnius
Mokyklos kodas: 302523034
Banko sąskaita paramai gauti: LT15 7044 0600 0795 2858

Jūs labai padėsite savo vaiko mokyklai, jeigu skirsite 1 ar 2 procentus GPM ir šiais metais. Ši finansinė parama – didelė parama, pagerinsianti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, leisianti atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę. Dėkojame visiems, parėmusiems mokyklą.

Jeigu iškilo klausimų, skambinkite mums į raštinę tel. (8 5)213 12 88 arba parašykite elektroniniu paštu rastine@basanaviciausprogimnazija.vilnius.lm.lt.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos administracija

Jums taip pat patiks

Tarptautinio pradinių klasių piešinių ir dailyraščio konkurso „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“ laureatai
Tarptautinio pradinių klasių piešinių ir dailyraščio konkurso „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“ laureatai
Progimnazijoje džiugiai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Atvirų durų diena
Atvirų durų diena