Fizinis aktyvumas yra būtinas optimaliai visų amžiaus grupių žmonių sveikatai, o mokinių požiūris į fizinio ugdymo pamokas yra vienas esminių veiksnių, lemiančių jų motyvaciją būti fiziškai aktyviais visa gyvenimą. Šios pamokos suteikia žinių, ugdo gebėjimus ir formuoja vertybines nuostatas, susijusias su fiziniu aktyvumu.

2020 m. vasario – kovo mėnesiais, dar iki pirmojo karantino, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje atlikome 5–7 klasių mokinių požiūrio į fizinio ugdymo pamokas tyrimą. Kokybinio tyrimo metu siekėme išsiaiškinti, kas mokiniams labiausiai patinka ir nepatinka fizinio ugdymo pamokose, kas šias pamokas padarytų patrauklesnėmis, ko mokiniai tikisi iš fizinio ugdymo mokytojų ir ką patys darytų, jei būtų tokiais mokytojais.

Mokiniai vardijo, kad jiems patinka, kai pamokos vyksta lauke, žaisti judriuosius, sportinius žaidimus, galimybė pamokose patiems pasirinkti fizinio aktyvumo veiklas. Tarp tobulintinų dalykų buvo pasiūlymų užtikrinti tradicinių ir netradicinių sporto šakų įvairovę ir galimybę rinktis individualius poreikius atliepiančias fizinio aktyvumo veiklas. Vis tik didžiausią įtaką mokinių nuostatų fizinio ugdymo pamokų atžvilgiu formavimuisi turi fizinio ugdymo dalyko turinys ir mokytojo asmenybė.

Kalbant apie fizinio ugdymo pamokos turinį, mokiniai norėtų, jog į jį būtų įtraukta daugiau sporto šakų arba žaidimų, taip pat neįprastų fizinės veiklos formų. Išryškėjo ir tai, kad mokiniai skirtingai vertina apšilimą, fizinį krūvį – vieniems jis per ilgas, per didelis, kitiems per mažas, vienus atgraso atsiskaitymai, kitiems, priešingai, jie suteikia azarto ir skatina labiau įsitraukti. Kalbėdami apie įvertinimus ir reikalavimus atsiskaitymų metu, vaikai išsakė individualios pažangos vertinimo poreikį, taip pat norėtų, kad būtų atsižvelgiama į jų fizinį pajėgumą.

Apibendrinant tyrimo išvadas akcentuojama galimybė įtraukti vaikus į kuo įvairesnes fizinio aktyvumo veiklas, fizinio ugdymo turinio individualizavimo poreikis, ir galimybė moksleiviams rinktis veiklas, kuriomis jie galėtų siekti ugdymo programose numatytų tikslų.  Moksleiviai taip pat įvardijo, kad tikisi lygiaverčio mokytojų bendravimo su mokiniais ir supratingumo.

Rekomendacijos, kaip būtų galima keisti fizinio ugdymo pamokas, aptartos su visais progimnazijos fizinio ugdymo mokytojais. Pagrindiniai palinkėjimai – pagal galimybes individualizuoti veiklas, sudaryti galimybę fizinio ugdymo pamokose mokiniams patiems pasirinkti patrauklias veiklas ir vertinti pasiekimus pagal mokinių fizinį pajėgumą ir daromą pažangą.

Atnaujinta: 2021/01/29

Jums taip pat patiks

Progimnazijoje džiugiai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Atvirų durų diena
Atvirų durų diena
Aštuntokai dalyvavo mokinių konferencijoje apie jaunimo užimtumą ir emocinį atsparumą