foto„Didžiosios sielos panašios į viršukalnes. Jas siaubia vėtros ir apsiaučia debesys, bet greta jų lengviau ir laisviau alsuoti.“ (R. Rolanas)

Šie žodžiai puikiai atspindi žymaus XIX a. rusų poeto M. Lermontovo gyvenimo ir kūrybos esmę. Šis nepaprastai išsilavinęs, apsišvietęs žmogus grojo keliais muzikos instrumentais (smuiku, fleita, fortepijonu), puikiai piešė, dainavo romansus, mokėjo ne vieną užsienio kalbą.

Renginį planavo anglų-rusų metodinė grupė. Rusų kalbos mokytoja Laima Barauskienė  pasirinko integruotos pamokos formą. Ruošdami pamoką bendradarbiavo šie kolegos: J. Simaitytė. V. Jasiulytė, L. Sudintienė, A. Šalkauskaitė, S. Vanagienė, G. Rukšėnienė, V. Vošterys ir G. Chmilkevičienė.

Integruotoje pamokoje skambėjo poeto eilės lietuvių, rusų, anglų bei prancūzų kalbomis. Vaikai, mokydamiesi M. Lermontovo eilėraščius, domėjosi šio klasiko gyvenimu, kūryba.

Kadangi poetas M. Lermontovas puikiai grojo keliais muzikos instrumentais, todėl pamoką mokytoja L. Barauskienė paįvairino fleitos ir smuiko melodijomis, kurias atliko 7D klasės mokinė Živilė Masaitytė (fleita) ir 8C klasės mokinė Mingailė Gruodytė (smuikas).

Rusų kalbos mokytoja L. Barauskienė mokinius sudomino pasakojimu apie didžiojo rusų poeto asmenybę, paminėjo svarbiausius jo gyvenimo ir kūrybos faktus. Pamoką mokytoja gausiai iliustravo vaizdine medžiaga.

Pamokos pabaigoje aktyviausi mokiniai buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis. Integruotą pamoką stebėjo  J. Simaitytė, G. Chmilkevičienė, V. Vošterys, A. Šalkauskaitė.

Tekstas A. Šalkauskaitės

Nuotraukos 7A klasės mokinių

 G. Kamarauskaitės, M. Rulevičiūtės


Atnaujinta: 2014/10/23

Jums taip pat patiks

Prasideda tradicinė akcija „Padovanok knygą mokyklos bibliotekai”
Prasideda tradicinė akcija „Padovanok knygą mokyklos bibliotekai”
Paminėjome 172-ąsias Jono Basanavičiaus gimimo metines ir išrinkome dalyvaujamojo biudžeto nugalėtoją!
Paminėjome 172-ąsias Jono Basanavičiaus gimimo metines ir išrinkome dalyvaujamojo biudžeto nugalėtoją!
Mokinių tarybos atstovų akimirkos iš konferencijos „Kas mane motyvuoja mokytis?”