„Didžiausių chemijos mokslo laimėjimų ir atradimų istorija“

Gruodžio 23 d. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 8 c klasėje vyko integruota istorijos-chemijos pamoka „Didžiausių chemijos mokslo laimėjimų ir atradimų istorija“. Pamoką vedė istorijos mokytoja metodininkė Dana Tomkutė ir chemijos mokytoja metodininkė Irena Stalnionienė.

Mokslas – milžiniškas, sukauptas žmonijos žinių lobis. Jis yra nuolatinės raidos procese nuo pirmųjų žmogaus egzistencijos įrankių (lazdos, akmens ir ugnies) iki šių dienų svarbiausių mokslinių laimėjimų. Mokslas, kaip institucija, susiformavo XVIII amžiaus antroje pusėje kartu su kapitalizmo gimimu.

Šios pamokos tikslas – susipažinti su chemijos mokslo istorine raida, svarbiais atradimais ir jų autoriais, turėjusiais reikšmingos įtakos chemijos mokslo vystymuisi. Mokiniai pamokai ruošėsi iš anksto, papildomos  informacijos ieškojo žurnaluose ir internete. Dirbdami grupėse jie diskutavo, apibendrino medžiagą ir pristatė klasės draugams. Buvo aptarta  D. Mendelejevo sudaryta periodinė lentelė, M. A. Nobelio išrastas dinamitas,  Dž. Tomsono atrastas elektronas, E. Rezerfordo atomo modelis, radioaktyvusis spinduliavimas,  kurį tyrė M. Skladovska Kiuri ir jos vyras P. Kiuri ir kt. didieji atradimai. Pamokoje buvo ugdomos pažinimo, komunikavimo, kūrybinės ir mokėjimo mokytis kompetencijos.

Istorijos mokytoja metodininkė Dana Tomkutė ir

chemijos mokytoja metodininkė Irena Stalnionienė

 

 

Akimirkos:Atnaujinta: 2017/01/20

Jums taip pat patiks

Kovo 11-osios minėjimas „Čia mano Lietuva”
Kovo 11-osios minėjimas „Čia mano Lietuva”
Sveikiname konkurso “Temidė 2023” nugalėtojas!
Sveikiname konkurso “Temidė 2023” nugalėtojas!