balionėliaiŠių metų  lapkričio 17 dieną mokykloje vyko integruotos lietuvių kalbos ir informacinių gebėjimų ugdymo pamokos. Lietuvių kalbos mokytoja Gražina Rukšėnienė kartu su bibliotekos vedėja Irena Karpavičiene 6a, 6b ir 6c klasių mokiniams paruošė pamoką, kurios metu mokiniai ne tik susipažino su  teorija, bet ir praktiškai ją pritaikė. 

Mokiniai sužinojo ir išmoko, kaip reikia ,,dirbti“ su knyga, ieškoti joje informacijos, kaip  atsirinkti bei įvertinti jos tinkamumą. Mokiniai tapo ,,detektyvais“ ir gavę po klausimą, turėjo surasti į jį atsakymą. Tam pasitarnavo lietuvių kalbai ir literatūrai skirti informaciniai leidiniai, žodynai, žinynai, enciklopedijos. Taip pat mokiniai pasižiūrėjo ir mokomąjį filmuką, kuris padėjo atskleisti informacijos šaltinių įvairovę ir kokių kompetencijų reikia, kad būtų pasiektas rezultatas – surasta informacija. Kalbant apie raktinius žodžius, mokiniai turėjo galimybę prisiminti sinonimus ir pritaikyti juos ieškodami informacijos. Pamokos prabėgo įdomiai. Ypač nustebino 6a klasė, pamokos pabaigoje padėkojusi mokytojoms spontaniškais aplodismentais.

Šiuolaikiniame pasaulyje nepaliaujamai augantis informacijos srautas skatina jau mokyklos suole ugdyti įgūdžius ir gebėjimus, kurių mokiniams prireiks tolimesniame gyvenime –  tarsi įteikti raktą į sėkmę..

 G. Rukšėnienė

I. Karpavičienė

Jums taip pat patiks

Kvietimas pasirašyti sutartis
Kvietimas pasirašyti sutartis
Mokytojo rekomendacijos būsimų pirmokų tėveliams
1-8 kl. priimtų mokinių sąrašas
1-8 kl. priimtų mokinių sąrašas